Pasitaiko atvejų, kai darbdaviai, norėdami nebetęsti darbo santykių su darbuotoju dėl įvairių priežasčių, taiko psichologinį spaudimą rašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru ir atleidžia darbuotoją pagal LR Darbo kodekso (DK) 55 straipsnį. Deja, darbuotojai, patiriantys psichologinį spaudimą rašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru, ne visada žino savo teises, pavyzdžiui, kad pateikus tokį prašymą darbdaviui, jį galima per tris darbo dienas atsiimti. O vis dar pasitaikanti praktika – iš anksto darbdavio parengtas prašymas dėl darbo santykių nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, yra ydinga ir gali rodyti darbdavio nesąžiningumą.

Toks, iš anksto parengtas prašymas, gali tapti vienu iš svarbių įrodymų kilus darbo ginčui dėl neteisėto atleidimo iš darbo, dėl kurio galima kreiptis į darbo ginčų komisijas.

Viena iš priežasčių, kodėl taip elgiamasi – tai darbdavio siekis išvengti išeitinių išmokų mokėjimo darbuotojui. Pasitaiko atvejų, kai darbdavys, negalėdamas suteikti darbuotojui darbo, spaudžia jį pasirašyti prašymą išeiti savo noru, pažada priimti atgal pagerėjus situacijai, bet to nepadaro.

Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina žinoti nutraukiant darbo sutartį savo noru

DK 55 straipsnis nustato, kad neterminuota ar terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.
Darbuotojas turi teisę atšaukti šį pareiškimą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu.
Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui. Darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.
Darbuotojas, ketindamas nutraukti darbo santykius su darbdaviu pagal DK 55 str., turi pateikti prašymą raštu ar informacinių technologijų priemonėmisrašyme nurodant darbo sutarties nutraukimo pagrindą, prašymo surašymo datą bei darbo sutarties pageidaujamą nutraukimo datą.
Prašymas turi būti patvirtintas darbuotojo parašu.

Darbuotojo valia atleidžiant iš darbo – svarbus elementas

Žinotina, kad jei darbo sutarties nutraukimo pagrindas neatitinka tikrosios darbuotojo valios, darbuotojas turi teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją ir inicijuoti darbo ginčą dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Nustačius darbdavio piktnaudžiavimą, gali būti taikomos administracinio poveikio priemonės.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad svarbu, jog darbuotojo pareiškimas atitiktų jo tikrąją valią, nebūtų darbdavio inicijuotas, pateiktas dėl psichologinio poveikio ar dėl kitos neleistinos įtakos. Kasacinio teismo praktikoje dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva pažymima, kad dėl to, ar buvo darbuotojo tikroji valia nutraukti darbo santykius, sprendžiama iš darbuotojo valios pareiškimo aplinkybių, formos ir kitų konkrečiai bylai svarbių duomenų.
Darbuotojo valia dėl darbo santykių atsisakymo turi susiformuoti laisvai, be neteisėtos įtakos – tokia įtaka suprantama kaip darbdavio kišimasis į darbuotojo valios formavimąsi.

Na ir pabaigai – mūsų patarimai, kurie pravers, jei darbdavys kvies asmeniniam nemaloniam pokalbiui:

  • Nepasirašinėkite neaiškių arba bloginančių jūsų padėtį dokumentų, nepasitarę su profesinės sąjungos atstovu, kolegomis. Jeigu klausimas yra svarbus, surenkite susirinkimą, aptarkite bendrus veiksmus, reikalaukite, kad administracija jį suderintų su profesine sąjunga.
  • Jeigu pokalbis su vadovu krypsta jums nepalankia kryptimi, jūs turite teisę nutraukti jį ir pareikalauti, kad dalyvautų profesinės sąjungos atstovas.
  • Tikėdamiesi sulaukti spaudimo ar išgirsti antiįstatymiškus reikalavimus, pagal galimybę, pasiimkite su savimi diktofoną.
  • Reikalaukite laiko susipažinti su dokumentu. Išnaudokite šį laiką, kad gauti papildomos informacijos ir aptarti galimas pasekmes.
  • Darykite kopijas visų dokumentų, kuriuos pasirašote. Ant kopijos būtinai turi būti data ir asmens, priėmusio iš jūsų pasirašytą dokumentą, parašas.
  • Nerašykite, kad susipažinote su dokumentu, kurio kopijos negavote!
  • Jei jus verčia pasirašyti dokumentą su kuriuo nesutinkate, rašykite „Susipažinau, bet nesutinku, nes…“
  • Jei jums siūlo parašyti pareiškimą ir jūs nusprendėte neprieštarauti, pradėkite tokiais žodžiais – “sutinku“, venkite formuluotės „prašau“. Tai juk nėra jūsų iniciatyva!
  • Taip pat svarbu atsiminti, kad visais atvejais, kilus klausimams, abejonėms ar neaiškumams, verta kreiptis į savo profesinę sąjungą, o jei jos nėra – į teritorinius Valstybinės darbo inspekcijos ir Darbo ginčų komisijos skyrius.
  • Ir pabaigai: verčiau nesiimkite skubotų sprendimų – visada geriau prieš tai pasitarti su specialistais ar labiau patyrusiais.

Straipsnyje naudota Valstybinės darbo inspekcijos informacija.

Foto: lrt.lt