Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso (DK) 135 str. nuostata dėl darbuotojų savišvietos.

Darbuotojams žinotina:
📖 Pagal šį straipsnį, darbuotojai gali pasinaudoti iki 5 darbo dienų nemokamų atostogų savišietos tikslams per metus, įspėjant darbdavį prieš 20 dienų.
📖 Savišvietą reikėtų suprasti taip, kaip tai apibrėžta Švietimo įstatyme. LR Švietimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis numato, jog „savišvietos paskirtis – suteikti galimybes asmeniui nuolat savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve (bibliotekomis, visuomenės informavimo priemonėmis, internetu, muziejais ir kita) ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi”.
📖 Savišvieta nėra priskiriama švietimui siekiant kvalifikacijos ar profesijos įgijimo.
📖 Žinotina, kad savišvietai skirtos atostogų laikotarpis nepatenka į darbo stažą ir yra laikomas nedraudiminiu laikotarpiu, todėl per tą laikotarpį susirgus reikėtų gydytis už savas lėšas (plačiau apie nedraudiminius laikotarpius – „Sodros” informacijoje): https://www.sodra.lt/lt/naujienos/sodros-specialistai-konsultuoja-ka-reikia-zinoti-einant-nemokamu-atostogu

📖 Tačiau savišvietos privalumas yra tame, kad darbdaviui nebūtina pateikti įrodymų, jog šis penkerių dienų laikotarpis skiriamas savišvietai.
📖 Taip pat DK pataisa įnešė aiškumo, ir darbuotojai galės drąsiai tikėtis bei, esant reikalui, reikalauti, kad ši jo teisė darbovietėse būtų įgyvendinama.
📖 Svarbu, jog pakeista DK straipsnio redakcija yra imperatyvaus (privalomo) pobūdžio, dėl to darbdavys šiuo atveju neturi pasirinkimo suteikti šias atostogas, ar ne. Darbo procesas turi būti organizuojamas taip, kad darbuotojas, prireikus, turėtų galimybę išeiti nemokamų savišvietos atostogų.
📖 Kilus klausimams dėl savišvietos kviečiame susisiekti su savo profesinės sąjungos atstovu. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos kontaktus rasite čia:

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos nariai

Foto: vancruzer.com