Trūkstant norinčių dirbti ir vykstant nuolatinei darbuotojų kaitai, darbdaviai vis labiau vertina vyresnio amžiaus darbuotojų lojalumą, stabilumą. O ar patys vyresnio amžiaus darbuotojai žino, kokių teisių turi įsidarbindami ar dirbdami pagal darbo sutartį? 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena keletą pagrindinių Darbo kodekse įtvirtintų teisių, kurios gali būti aktualios vyresnio amžiaus darbuotojams.

Diskriminacijai dėl amžiaus – ne. Darbo kodeksas reglamentuoja, kad bet kokia diskriminacija dėl amžiaus – draudžiama. 

Teisė į profesinį tobulėjimą. Darbdavys privalo imtis priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui, gebėjimui prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų didinti. Šiais tikslais Darbo kodeksas, darbo teisės normų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais ir tvarka darbdavys sudaro sąlygas darbuotojui mokytis, tobulinti kvalifikaciją.

Teisė į garbės ir orumo gynimą. Darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. Darbdavys privalo imtis visų įmanomų priemonių psichologinio smurto prevencijai, o jį patyrusiems asmenims suteikti pagalbą.

Teisė nutraukti darbo sutartį savo noru išeinant į pensiją ir gauti išeitinę išmoką. Darbuotojas, kuris dirba pagal neterminuotą darbo sutartį ir sukako senatvės pensijos amžių bei įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas šį darbdavį, turi teisę raštu prašyti nutraukti darbo sutartį, įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Teisė būti paliktam dirbti, jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų. Tačiau jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis jų, tuomet darbdavys turėtų įvertinti perteklinę darbo funkciją atliekančių darbuotojų kvalifikaciją. Jeigu jų kvalifikacija tokia pati, tuomet darbdavys turėtų sudaryti atrankos komisiją ir vertinti darbuotojų pirmenybės teisę būti paliktam darbe pagal numatytą hierarchinę struktūrą. Pirmiausia pirmenybės teisė būti paliktam darbe priklauso ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 3 metai. 

Teisė į ilgesnį įspėjimo terminą dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, jeigu iki pensijos liko 2-5 metai. Įprastai darbdavys, norėdamas nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva be darbuotojo kaltės, turi raštu įspėti darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – prieš dvi savaites. 

Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.