Europos darbo institucija (ELA) tęsia kampaniją #Rights4AllSeasons, kuria siekiama informuoti sezoninius darbuotojus apie jų teises bei padėti darbdaviams įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, siekiant užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas visoje ES ir skelbia rugsėjo 20 -24 d. – savaite skirta sezoninių darbuotojų teisėms ES stiprinti!

Visą savaitę ES vyksiantys renginiai ir veikla didins informuotumą apie sezoninių darbuotojų teises ir darbdavių pareigas, prie iniciatyvų jungiasi ir socialiniai partneriai. Plačiau apie kampaniją skaitykite ELA svetainėje.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad sezonis darbas – tai darbas, kuris dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbamas ne visus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgesniais kaip 8 mėnesiai ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą sezoninių darbų sąrašą. Atliekant sezoninius darbus darbuotojas ir darbdavys sudaro sezoninio darbo sutartį. Daugiau VDI informacijos apie sezoninį darbą galite rasti ČIA.

Prisijungdama prie iniciatyvos rugsėjo 23 d. Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija, taip pat atstovaujanti namų darbuotojams (EFFAT) organizuoja seminarą „Bendradarbiavimas sukuria sprendimus“, kurio metu suburs profesines sąjungas ir sezoninių darbuotojų asociacijas, siekdama parodyti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendras pastangas, gerinant sezoninių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygas. Per 3 valandas vykstančią popietinę internetinę sesiją šioje srityje dirbančios profesinės sąjungos ir asociacijos aptars dabartinės sezoninių darbuotojų padėties Europoje situaciją bei  apibrėš ateities iššūkius. Čia rasite kvietimą į seminarą, jo darbotvarkės projektą bei nuorodą registracijai.

EU-OSHA (Europos Sąjungos agentūra, teikianti informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą) taip pat prisijungė prie veiksmų savaitės, paskelbdama informacinį lankstinuką ir infografiką, skirtą sezoniniams darbuotojams informuoti apie jų teises į saugias ir sveikas darbo sąlygas.

 

Parengta remiantis EFFAT, ELA, EU-OSHA, VDI inf.