Rugsėjo 6 d. profesinės sąjungos atstovai susitiko su premjere Ingrida Šimonyte ir darbdavių atstovais bei aptarė, kaip bus naudojamas galimybių pasas po rugsėjo 13-osios.

Pasak LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės, vieną žinutę šiandien jau galima siųsti aiškiai: po rugsėjo 13 dienos niekas nesikeičia ir darbuotojai, kurie privalomai turi testuotis, tą gali daryti visuose oficialiuose testavimo centruose, nemokamai, ir valstybė tą apmokės. Reikalavimai apsimokėti už testus arba prašymas pateikti galimybių pasus darbo vietose nėra reglamentuoti teisės aktuose ir taip neturi būti. Tačiau darbuotojams, kurių profesija patenka į privalomą testavimosi sąrašą, tai daryti yra privalu ir atsisakyti galimybės nėra. 

Vyriausybė yra įpareigojusi privalomai profilaktiškai testuoti dėl koronaviruso nepersirgusius ar nepaskiepytus gamybos įmonių darbuotojus. Tokia prievolė įsigalios nuo rugsėjo 13 dienos.

Nuo liepos pabaigos testavimas privalomas krovinių ir keleivių vežėjams, laisvalaikio, pramogų, kultūros, maitinimo įstaigų darbuotojams. Jiems tikrintis reikia ne dažniau kaip kas septynias ir ne rečiau kaip kas dešimt dienų.

Pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus, asmenys, kurie turi privalomai testuotis, gali registruotis interneto svetainėje 1808.lt arba telefonu 1808.

Sveikatos tikrinimai turi įsiskaičiuoti į darbo laiką arba vykti darbo laiku.

Primename, kad Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 4 p. nurodo, kad darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas (protrūkiai darbovietėje) – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

 Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas (protrūkiai darbovietėje) – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.