Šią savaitę įsigaliojus pakeitimams dėl galimybių paso, nepasiskiepyję ar COVID-19 nepersirgę darbuotojai susidūrė su daugybe klausimų. Vieni jų patiria psichologinį spaudimą skiepytis, kiti prašomi kas 48 valandas testuotis už savo pinigus. Atkreipiame dėmesį, kad kol kas privalomo testavimo tvarka tam tikrų sričių darbuotojams nepasikeitė, o nuo rugsėjo 13-tos dienos į darbų ir veiklų sąrašą, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19 planuojama įtraukti ir gamyboje dirbančius darbuotojus. Tai paliestų daugumą mūsų narių dirbančių gamyboje.

Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19, privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai turi būti atliekami kas 7–10 dienų, o testų kainą vis dar apmoka valstybė. Paminėtina, kad nuo rugsėjo 13 d. vyriausybė planuoja nebekompensuoti tokių testų išlaidų, bet tai dar turi patvirtinti Seimas.

Kam taikomos privalomo periodinio testavimo išimtys?

  • COVID-19 liga persirgusiems (nuo teigiamo PGR tyrimo ar antigeno testo rezultato praėję mažiau 210 d.);
  • Turintiems COVID-19 ligos antikūnų (nuo teigiamo serologinio antikūnų rezultato praėjo mažiau nei 60 dienų, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas yra atliekamas po vakcinacijos);
  • Pasiskiepijusiems nuo COVID-19, kai nuo antrosios „Comirnaty“ (gam. „Pfizer ir BioNTech“) ar „Spikevax“ (gam. „Moderna“) vakcinos dozės praėjo savaitė, „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica NV“) – dvi savaitės, „Vaxzevria“ (gam. „AstraZeneca“) – praėjus keturioms, bet ne daugiau kaip trylikai savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo, arba iš karto po antrosios dozės;
  • COVID-19 persirgusiems (patvirtinta PGR tyrimu) ir pasiskiepijusiems asmenims, kai nuo pirmos vakcinos dozės gavimo praėjo dvi savaitės.

Kas moka už testus, jei jie darbuotojui yra privalomi?

Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. (Lietuvos Respublikos  žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo įstatymas 3 skyrius 18 str.7d.)

Organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus, nurodyti darbuotojams, kada ir kur jie turi atlikti privalomą sveikatos patikrinimą yra darbdavio prievolė, o darbuotojai privalo šiuos nurodymus vykdyti. Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką, kontroliuoja, kaip grafiko laikomasi (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Su šiuo grafiku darbdavys pasirašytinai turi supažindinti darbuotojus (DK 265 straipsnio 5 dalis).

Darbuotojų privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku (t. y. privalomų medicininių apžiūrų laikas įeina į darbo laiką (DK 265 straipsnio 6 dalis; DK 143 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys.

Kokios gali būti pasekmės, jei atsisakote testuotis?

Įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą yra darbuotojo pareiga (Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalintas nuo darbo ir jam nebūtų mokamas darbo užmokestis (DK 265 straipsnio 7 dalis).

Tuo atveju, jeigu darbuotojas nėra persirgęs ir/ar pasiskiepijęs užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą bei atsisako periodiškai tikrinti sveikatą ar nepasitikrino sveikatos be labai svarbių priežasčių, darbdavys prieš pradedant nušalinimo procedūrą turėtų įvertinti šias aplinkybes:

  • ar nebuvo svarbių priežasčių, dėl kurių darbuotojas negalėjo pasitikrinti sveikatos;
  • ar darbuotojas gali būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu;
  • ar gali būti perkeliamas jo sutikimu toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę.

Taigi, jeigu būtų galimybė organizuoti darbą aukščiau nurodytais būdais, jiems turėtų būti taikoma pirmenybė. Visgi nesant galimybės dėl darbo pobūdžio darbuotojo skirti dirbti nuotoliniu būdu ar perkelti į kitas pareigas, kuriuose darbuotojas galėtų dirbti nesitikrindamas sveikatos, darbdavys, gavęs rašytinį darbuotojo atsisakymą tikrintis sveikatą, įmonės vidaus norminiu teisės aktu (pavyzdžiui surašydamas nušalinimo aktą) priima sprendimą dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies pagrindu nemokėdamas darbuotojui darbo užmokesčio.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas nušalinamas iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga arba pateiks dokumentus patvirtinančius persirgimo ar vakcinacijos faktą. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą.

 

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad sprendimai dėl mokamų testų darbuotojams dar nepriimti.

Prašome informuoti profesinę sąjungą jei darbdaviai reikalaus savo lėšomis atlikti testavimą ir grasins taikyti sankcijas atsisakymo atveju. 

 


 

Daugiau informacijos apie darbo santykių reguliavimą karantino metu: https://www.vdi.lt/Forms/Tema_Eile.aspx?Tema_ID=69

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  J

Jūsų patogumui – ATMINTINĖ apie Galimybių pasą.

Norintieji pasiskiepyti kviečiami skambinti telefonu 1808 arba registruotis savo vakcinai adresu www.koronastop.lt.