Vokietijos profesinė sąjunga, atstovaujanti darbuotojams maisto, gėrimų, tabako, viešbučių ir maitinimo sektoriuose (NGG), pradėjo derybas su mėsos pramonės darbdaviais, kolektyvinių sutarčių būdu siekdama didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų 160 000 darbuotojų Vokietijoje. Tačiau derybos pateko į aklavietę… Per tris kol kas vykusius derybų etapus darbdaviai dar nepateikė jokio rimto pasiūlymo.

Sustojus deryboms, mėsos pramonės darbuotojai visoje Vokietijoje pradėjo streikus gamyklose. LMP palaiko NGG reikalavimus dėl kolektyvinės sutarties, kuri garantuotų geras darbo sąlygas ir teisingus atlyginimus. Šioje kovoje solidariai stovime šalia darbuotojų ir profesinės sąjungos.

NGG siekia, kad būtų nustatytas 12,50 eurų minimalus darbo užmokestis. Po mokomojo laikotarpio ši minimali alga turėtų pakilti iki 14 eurų. Kvalifikuoti darbuotojai turėtų gauti mažiausiai 17 eurų. Darbdavių siūlymas – 10 eurų už valandą.

„Pakaks skurdžių atlyginimų ir išnaudojimo“ – tai aiškus NGG pareiškimas. Po trijų nesėkmingų kolektyvinių derybų derybų su mėsos pramonės darbdaviais profesinė sąjunga susierznusi ir pradėjo įspėjamuosius streikus priešais gamyklas.

NGG kova dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų yra ne tik Vokietijos, bet ir visų mūsų kova: skurdo atlyginimai vienoje valstybėje narėje daro spaudimą atlyginimams ir darbo sąlygoms kitose Europos šalyse.  Mėsos sektoriui svarbūs klausimai toli gražu nėra tik nacionaliniai.  

Siunčiame palaikymą  mūsų seserims ir broliams, kovojantiems už padorų darbą sektoriuje, kuriame dirba 160 000 darbuotojų Vokietijoje.