Remiantis naujausiais tyrimais, kiekviena ES valstybė dėl „Covid-19“ buvo priversta skubiai reformuoti savo socialinės apsaugos sistemas. Europos profesinių sąjungų instituto atliktas tyrimas apie socialinę apsaugą pandemijos metu parodė, kad 24 iš 27 valstybių narių padidino bedarbio pašalpos ar piniginės socialinės paramos vertę, trukmę ir tinkamumo sąlygas. Dvidešimt valstybių narių taip pat pakeitė ligos išmokos ir vaiko priežiūros atostogų sąlygas, dažniausiai sutrumpindamos išmokos laukimo laiką. Žinoma, pokyčiai įvyko ne visose šalyse (lentelė su visais rezultatais).

Europos profesinių sąjungų konfederacijos nuomone, krizės metu vykdytos reformos buvo teigiamos, tačiau tai taip pat buvo laikinos priemonės, kai kurios iš jų daugelyje valstybių jau baigėsi. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad dauguma reformų buvo naudingos tiems darbuotojams, kurie jau turėjo prieigą prie socialinės apsaugos sistemos, nestandartinius bei savarankiškai dirbančius darbuotojus paliekant nuošalyje.

2019 m. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl rekomendacijos, pagal kurią socialinės apsaugos sistemos turi būti „tinkamos ateičiai“, apimant nestandartinius darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurie dabar sudaro 4 iš 10 darbuotojų.

ETUC teigia, kad šių plačiai paplitusių skubių reformų sukeltas pagreitis turėtų paskatinti nuolatines ir nuodugnesnes reformas, kurios visiems darbuotojams pasiūlytų deramą socialinę apsaugą.

Komentuodama ataskaitos išvadas, ETUC konfederacijos sekretorė Liina Carr sakė:

„Europos gerovės sistemos per kelis dešimtmečius atsiliko nuo ekonomikos pokyčių tempo, o Covid krizė atskleidė ir egzistuojančias didžiules spragas.

„Neatidėliotinos priemonės parodė, kad pokyčiai yra įmanomi. Vyriausybės pagerino socialinę apsaugą pandemijos metu ir dabar gali padaryti šiuos pakeitimus nuolatiniais, išplėčiant juos visiems darbuotojams, įskaitant nestandartinius darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis.

„Mums reikia, kad ES imtųsi veiksmų pagal 2019 m. Tarybos rekomendaciją ir ES direktyvą, siekdama užtikrinti, kad socialinės apsaugos sistemos visoje Europoje būtų pritaikytos ateičiai“.

Išsamią ETUI tyrimo ataskaitą žr. „Nestandartiniai darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys ES: socialinė apsauga Covid-19 pandemijos metu”.