Kovo 23 d. Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIVP-338(2), kuriais nuspręsta nuo kovo 26 d. taikyti papildomas bei patikslinti esamas užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemones.

Priimtomis pataisomis Seimas suteikė Vyriausybei teisę nustatyti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, tad daliai darbuotojų atsiras prievolė testuotis dėl COVID-19 ligos. Šie sveikatos patikrinimai bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Priimtame įstatyme taip pat reglamentuotas užkrečiamosios ligos protrūkių darbovietėse valdymas. Kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodytiems darbuotojams bus leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, ir įgyvendinus kitas šiems darbuotojams privalomas užkrečiamosios ligos kontrolės priemones. Apie tai darbuotojus ir darbdavį privalės informuoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Darbuotojas, atsisakęs pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį galės būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, o jeigu tokių galimybių nebus, galės būti nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Ši nuostata bus taikoma ir esant užkrečiamosios ligos protrūkiui darbovietėje, o darbas nuotoliniu būdu, perkėlimas į kitą darbą toje pačioje darbovietėje arba, nesant tokių galimybių, nušalinimas darbuotojui galės būti taikomas iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

Įstatymą dar turi pasirašyti Lietuvos prezidentas.

LRS inf.