Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,

Gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus.

Dėl sūnaus netekties nuoširdžiai užjaučiame LPSK valdybos narį, Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Zigmą Jančauską.

Dalijamės Jūsų skausmu ir linkime stiprybės.