Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė savo poziciją dėl 2021 m. ES ekonominių prioritetų. Komitetas palankiai vertina strategijos veiksmus, kurių buvo imtasi sprendžiant COVID-19 pandemijos iššūkius Europos žaliojo susitarimo kontekste, tačiau nusivylęs, kad Europos Komisijos pasiūlytoje strategijoje per mažai dėmesio skiriama socialinėms problemoms. EESRK taip pat perspėja, kad paramos priemonės neturėtų būti nutrauktos per anksti, ir ragina nustatyti naujas fiskalines taisykles, kurios atspindėtų socialinę ir ekonominę realiją po pandemijos.

Panašią poziciją, vertindama Europos Komisijos veiksmų planą dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, išsakė ir Europos profesinių sąjungų konfederacija.

ETUC konfederacijos sekretorė Liina Carr sakė:

„ES socialinių teisių ramstis buvo pradėtas statyti prieš penkerius metus, žadant Europą padaryti„ įtraukesnę ir teisingesnę “.

„Tačiau pačios ES duomenys rodo, kad taupymas dar prieš Covid krizę padarė Europą netolygesnę, o tai neišvengiamai dar labiau padidins nelygybę.“

„Štai kodėl Europos Komisija turi eiti toliau ir greičiau įgyvendindama socialinių teisių ramstį. Pažadas neišmaitins šeimos ir nemokės nuomos.“

„Neatidėliotinas prioritetas turi būti ekonominės paramos teikimas, padedantis darbuotojams ir įmonėms įveikti sunkiausią krizę, kol bus pašalintos mūsų socialinės apsaugos skylės, dėl kurių tiek daug žmonių liko be apsaugos“.

EESRK yra nusivylęs, kad Komisijos siūlomoje ekonominėje strategijoje, kuri šiais metais taip pat buvo papildyta gaivinimo ir atsparumo priemonių įgyvendinimo gairėmis, mažai dėmesio skiriama socialiniams klausimams. Viena vertus, šis požiūris neleis nuosekliai ir ilgai lauktai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio. Kita vertus, tai sukels pavojų teisingam perėjimui prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos. EESRK pažymi, kad perėjimas neturi lemti tolesnio skurdo ir socialinės atskirties didėjimo.

Šis susirūpinimas atsispindi vienoje iš išvadų, kurias vasario 24 d. priėmė EESRK savo nuomonėje „Metinė tvaraus augimo strategija 2021 m.“.

Norint pateisinti piliečių lūkesčius, reikia imtis ryžtingų veiksmų, pagal naujausią „Eurobarometro“ apklausą 88 proc. žmonių teigia, kad „socialinė Europa“ jiems yra labai svarbi.

 

Parengta remiantis EESRK ir EUTC inf.