Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-1274 patvirtino metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2021 metams.

2021 metų metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius:

  • esant penkių darbo dienų savaitei – esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena (252 darbo dienos : 12 mėnesių) (2020 m. buvo 21,1 darbo dienos ir 253 darbo dienos : 12 mėnesių);
  • esant šešių darbo dienų savaitei – 25,2 darbo dienos (302 darbo dienos : 12 mėnesių)(2020 m. buvo 25,3 darbo dienos ir 303 darbo dienos :12 mėnesių).

2021 metų metinis vidutinis darbo valandų skaičius:

  • esant penkių darbo dienų savaitei – 167,4 darbo valandos (2 009 darbo valandos : 12 mėnesių)(2020 m. buvo 168,2 darbo valandos (2 018 darbo valandų : 12 mėnesių);
  • esant šešių darbo dienų savaitei – 167 darbo valandos (2 004 darbo valandos : 12 mėnesių)(2020 m. buvo 167,5 darbo valandos (2 010 darbo valandų : 12 mėnesių).

Svarbu, jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

Nuoroda į https://e-seimasx.lrs.lt/