Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) per įmonėje veikiantį profesinės sąjungos komitetą savo veiklą UAB „Kalnapilio – Tauro grupė” pradėjo dar 2003 m. Iki 2020 m. su įmonės vadovybe buvo pasirašytos penkios kolektyvinės sutartys, vyko reguliarus vietinių norminių teisės aktų derinimas. Baigiantis 2017 m. lapkričio 7 d. pasirašytai kolektyvinei sutarčiai dar 2020 m. rugpjūčio 17 d. buvo inicijuota kolektyvinės sutarties atnaujinimo procedūra. 

Diskutuojant apie darbų saugą buvo pasigilinta į profesinės rizikos darbo vietose vertinimo klausimus. Paaiškėjo, kad yra darbo vietų, kuriose dar 2006 m. yra nustatyti nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų ir darbuotojams iki šiol nėra taikomos LR darbo kodekse nustatytos garantijos:

  • Savaitės darbo laiko norma trumpinama iki 36 val.
  • Kiekvienais metais suteikiamos papildomai 5 atostogų dienos.
  • Mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis
  • Suteikiamos papildomos specialios pertraukos, kurių trukmė per 8val. darbo dieną turi būti ne trumpesnė nei 40 minučių.
  • Iškėlus šį klausimą, po eilės bendradarbiavimo metų, įmonės administracija nutraukė derybas, iškeldama profesinės sąjungos atstovavimo ir įgaliojimo klausimus ir staiga inicijuodama Darbo tarybos rinkimus.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga savo veiklą įmonėje pradėjo 2003 m. galiojant prieš tai veikusiam darbo kodeksui. Per visą tą laiką administracijai buvo reguliariai teikiama informacija apie įmonės profesinės sąjungos aktyvą, buvo atskaičiuojamas nario mokestis. Pasikeitus LR darbo kodeksui 2017m. atsirado sąvoka „Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga“. Apie pasikeitimus buvo diskutuota derybų dėl kolektyvinės sutarties metu su įmonės administracija. Tvirtinant kolektyvinę sutartį darbuotojų konferencijose visada buvo gaunamas kolektyvo konferencijos įgaliojimas LMP pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Darbo taryba, priešingai nei profesinė sąjunga, negali pasirašyti kolektyvinės sutarties ar tartis dėl darbuotojų ekonominių – socialinių teisių išplėtimo daugiau nei reikalauja įstatymai. Darbo tarybai patikėtos tik informavimo – konsultavimo funkcijos. Darbdavys gali įsipareigoti teikti tam tikras naudas, bet jos priklausys tik nuo jo malonės. Tik kolektyvinėje sutartyje šalių prisiimti įsipareigojimai iki sutarto termino turi būti vykdomi ir darbdavys vienašališkai jų nutraukti negali.

Įmonės apsisprendimas nutraukti bendradarbiavimą su Lietuvos maistininkų profesine sąjunga ir toks staigus darbo tarybos kūrimas, iškėlus klausimą dėl įstatymų vykdymo, neturėtų nuteikti optimistiškai. Tokie dalykai daromi ne darbuotojų gerovei užtikrinti. Situaciją galima pakeisti papildant profesinės sąjungos gretas. 

Profesinė sąjunga ir toliau gins darbuotojų interesus bei atstovaus savo narius.

Tik mes patys esame savo likimo kalviai.

Ir atminkite : sveikata – brangiausias turtas.

 

LMP pirmininkas Raimondas Tamošauskas