Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pareiškė remiąs veiksmingo socialinio dialogo skatinimą valstybėse narėse, kadangi šis dialogas atlieka svarbų vaidmenį formuojant ekonomikos, darbo ir socialinę politiką, kuri užtikrina geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje ES. Todėl būtina skatinti ekonomikos tvarumą ir jo siekti.

Nuomonėje Socialinis dialogas – svarbus ekonominio tvarumo ir ekonomikos atsparumo ramstis, atsižvelgiant į aktyvių viešųjų diskusijų įtaką valstybėse narėse EESRK apžvelgė nacionalinę socialinio dialogo praktiką, nagrinėdamas ją ankstesnių krizių kontekste. Nuomonėje taip pat kalbama apie tai, kaip socialinio dialogo koncepcija, ypač jo trišalė forma, kai dialoge dalyvauja valdžios institucijos, gali būti platesnė nei kolektyvinės derybos ir kaip toks dialogas gali būti svarbia bet kokio permainų proceso patikimo valdymo priemonė.

Nuomonę ES pirmininkavusios Vokietijos prašymu parengė dabar jau buvusi EESRK narė Vladimíra Drbalová ir dabartinė narė Cinzia Del Rio.

Šalys, turinčios gerai įsitvirtinusius socialinio dialogo mechanizmus geriau ir operatyviau reaguoja į krizes, įskaitant tokias pasaulinio masto krizes kaip COVID-19 pandemija. Tačiau nuomonėje buvo nustatyta, kad daugelyje šalių socialinis dialogas tebėra padrikas ir vyksta tik protarpiais arba susilpnėjo, o socialinių partnerių savarankiškumas buvo pažeistas.

Nuomonėje pateikiama keletas rekomendacijų dėl patikimo valdymo artimiausioje ateityje pasibaigus pandemijai, įskaitant aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus ir skatinant patikimą įmonių valdymą, paremtą socialiniu dialogu ir kolektyvinėmis derybomis.

Į socialinį dialogą, kad jis būtų veiksmingas, būtina įtraukti reprezentatyvius ir teisėtus socialinius partnerius ir vyriausybes, kurios būtų pasiryžusios šį procesą palaikyti. Ne mažiau svarbu gerbti socialinių partnerių savarankiškumą, asociacijų laisvę ir teisę į kolektyvines derybas.

Europos socialinis dialogas yra įtvirtintas ES sutartyse ir Europos socialiniai partneriai turėtų išnaudoti visą šio dialogo jiems siūlomą potencialą.

Jie turėtų dalyvauti Europos ekonomikos valdymo semestre ir ypač kurti ir įgyvendinti užimtumo, socialines ir prireikus ekonomines reformas ir politiką.

„Mums reikia, kad Europos semestre būtų privalomas konsultavimosi su socialiniais partneriais mechanizmas. Šiandien, atsižvelgiant į ekonominį ir socialinį pandemijos poveikį, svarbiau nei bet kada į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų, įskaitant vyriausybės atskaitingumo priemones, rengimą įtraukti socialinius partnerius“, – sakė C. Del Rio.

 

EESRK inf.