Šiandien ETUC ir Europos profesinių sąjungų federacijos  Europos Parlamento nariams pateikė daugiau nei 2 594 darbuotojų atstovų ir profesinių sąjungų lyderių pasirašytą peticiją. Peticijoje „Komisija raginama prireikus pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras“ ir „Europos vyriausybės imtis konkrečių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teisės darbe“.  Ypač pabrėžiama teisinė demokratijos svarba darbe bei dėmesys  stipriam socialiniam dialogui.

Pasak peticijos, Europos Komisija turi imtis konkrečių veiksmų, siekdama priminti tarptautinėms įmonėms apie jų įsipareigojimus konsultuotis su darbuotojų atstovais dėl bet kokio numatomo plano, kuris galėtų turėti įtakos darbuotojų darbo sąlygoms, jų sveikatai, jų pajamoms ir darbui. Europos Komisija taip pat turi priminti valstybėms narėms apie jų pareigą užtikrinti darbuotojų teises vykstant pandemijos sukeltam įmonės restruktūrizavimo procesui.

Bet kurioje Europos darbo vietoje, prieš priimant vienokius ar kitokius sprendimus, būtina kalbėtis, darbuotojų atstovai privalo:

  • laiku gauti išsamią ir naujausią informaciją apie COVID krizės poveikį įmonės strategijai ir ekonominiams rezultatams, darbui ir darbo sąlygoms;
  • gauti pakankamai laiko ir išteklių atlikti išsamų informacijos vertinimą, kad būtų galima rasti alternatyvas neigiamiems sprendimams, tokiems kaip darbuotojų atleidimas;
  • turėti realią galimybę aptarti tas alternatyvas su atitinkamais sprendimus priimančiais asmenimis.

Remiantis naujausiais „Eurofound“ tyrimų duomenimis, per pirmuosius šešis šių metų mėnesius, Europoje darbo vietų praradimas dėl restruktūrizavimo padvigubėjo. Įmonės labai retai atsižvelgia į darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teisę, retai įtraukia juos priimant sprendimus. Sėkmingai įveikti ekonomines ir socialines pandemijos pasekmes, galima tik visiškai gerbiant darbuotojų teises.

ETUC ir Europos profsąjungų federacijos šią savaitę, lapkričio 23-27 dienomis, vykdo mobilizacijos – Demokratijos darbe – savaitę, ragindami visas atsakingas institucijas atkreipti dėmesį į demokratijos darbe reikšmę ir svarbą įmonių veiklai bei ekonomikos stabilumui.

 

Turime suprasti, kad abipusio supratimo ieškojimas ir kokybiškas bendradarbiavimas yra svarbūs sėkmingai veikiančios institucijos elementai. O šiandien, kai susiduriama su didžiulėmis ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis, apie tai kalbėti, kaip niekada svarbu. Atsitiesti galima tik veikiant kartu ir demokratiškai. Finansų krizė ir pandemija parodė: įmonės, kuriose darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimus, užtikrinamas sklandus socialinis dialogas, priima daugiau ilgalaikių ir tvarių sprendimų, turinčių ilgalaikę socialinę ir ekonominę naudą.

 

 

Peticija:  https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must

„Eurofound“ ataskaita:  https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/erm-report-2020-restructuring-across-borders

 

Parengta remiantis ETUC informacija