Nemalonias naujienas vadovai dažniausiai mėgsta kiekvienam iš mūsų pranešti asmeniškai – akis į akį, prieidami prie mūsų darbo vietoje, arba išsikviesdami po vieną pas save į kabinetą.

Temos pokalbiui gali būti įvairios: reikalavimas išstoti iš profsąjungos, sutikimas dirbti pakeistu darbo grafiku, darbo funkcijų aprašymo pakeitimas, sutikimas dirbti viršvalandžius ar poilsio dieną ir t.t.

Leisdami mus vienaip ar kitaip „paveikti” po vieną, galų gale, padėtį pabloginame visiems. 

Nemažai  klausimų įmonėje turi būti derinama su profesine sąjunga. Dirbant išvien, mums lengviau ginti savo interesus.

Taigi, ko turėtume nepamišti pokalbio „akis į akį” akistatoje?

 

Keletas taisyklių:

 • Nepasirašinėkite neaiškių arba bloginančių jūsų padėtį dokumentų, nepasitarę su profsąjungos atstovu, kolegomis. Jeigu klausimas yra svarbus, surenkite susirinkimą, aptarkite bendrus veiksmus, reikalaukite, kad administracija jį suderintų su profsąjunga.
 • Jei dėl kurio nors klausimo turi būti atsižvelgta į profsąjungos nuomonę – nepasirašinėkite jokių dokumentų, kol tai nesuderinta su profsąjunga!
 • Jeigu pokalbis su vadovu krypsta jums nepalankia kryptimi, jūs turite teisę nutraukti jį ir pareikalauti, kad dalyvautų profsąjungos atstovas.
 • Tikėdamiesi sulaukti spaudimo ar išgirsti antiįstatymiškus reikalavimus, pagal galimybę, pasiimkite su savimi diktofoną.
 • Reikalaukite laiko susipažinti su dokumentu. Išnaudokite šį laiką, kad gauti papildomos informacijos ir aptarti galimas pasekmes.
 • Darykite kopijas visų dokumentų, kuriuos pasirašote. Ant kopijos būtinai turi būti data ir asmens, priėmusio iš jūsų pasirašytą dokumentą, parašas.
 • Nerašykite, kad susipažinote su dokumentu, kurio kopijos negavote!
 • Jei jūsų prašoma pasirašyti dokumentą su kuriuo nesutinkate, rašykite „Susipažinau, bet nesutinku, nes…“
 • Jei jums siūloma parašyti pareiškimą ir jūs nusprendėte neprieštarauti, pradėkite tokiais žodžiais – “sutinku“, venkite formuluotės „prašau“. Tai juk nėra jūsų iniciatyva!
 • Jei jūsų prašo raštiškų pasiaiškinimų, vadinkite juos „tarnybiniais pranešimais“ arba „pareiškimais“, bet ne „pasiaiškinimais“ – jie numato, kad jūs esate kažkuo kaltas.
 • Nesivelkite į jokias kalbas su vadovybe apie jūsų dalyvavimą profsąjungoje arba apie profsąjungos pozicijas – jūsų vadovybė NETURI TEISĖS kištis į profsąjungos veiklą!
 • Turėkite su savimi specialų bloknotą ir rašykite į jį, tiesiai vadovo akivaizdoje, visus spaudimo, grubaus elgesio arba diskriminacijos faktus – tai labai efektinga kovos su tokiais veiksmais priemonė.
 • Perduokite profesinei sąjungai raštiškus pareiškimus apie visus spaudimo priimant sprendimus arba kišimosi į profsąjungos veiklą faktus. Nurodykite vietos, situacijos ir asmenų, su kuriais įvyksta „susidūrimas” faktus..