Siekdama kolektyvinės sutarties bei aiškių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams dar  2019 metais Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga AB „Pieno žvaigždės“ inicijavo kolektyvines derybas pateikdama kolektyvinės sutarties projektą, nes senosios kolektyvinės sutartys nustojo galioti. Kaip vystėsi derybos ir su kokiais sunkumais buvo susidurta, rašėme jau kiek ankščiau. Tačiau istorija tąkart nesibaigė. AB „Pieno žvaigždės“ atsisakius derėtis su profesine sąjunga dėl darbo apmokėjimo sistemos ir įtraukti ją kaip kolektyvinės sutarties priedą bei  sutarti dėl vaidmens informavimo – konsultavimo procese, profesinė sąjunga dėl kilusio nesutarimo, pasinaudodama išimtine savo teise  pradėjo kolektyvinio ginčo procedūrą.

Vadovaujantis darbo kodekso nuostatomis, kolektyvinio ginčo procedūra buvo pradėta 2020 m. rugpjūčio 7 d. Tikslas – skaidri apmokėjimo sistema, įtvirtinanti aiškias bazinio atlyginimo, premijų ir skatinamųjų priedų mokėjimo taisykles, jos įtraukimas į KS priedą bei aiškios informavimo – konsultavimo procedūros su profesine sąjunga.

Deja, įmonė net du kartus atsisakė surengti kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijos posėdį.

Informuojame, kad profesinė sąjunga gins ir atstovaus savo narių interesus visais įstatymo suteiktais būdais, nesitaikstys su įstatymų pažeidimais ir toliau sieks skaidrių darbo apmokėjimo sąlygų bei saugių darbo vietų. Profesinė sąjunga ir toliau lieka atvira dialogui ir tikisi sąžiningų bei konstruktyvių susitarimų su bendrove.
 
LMP inf.