Prasidėjus mokslo metams, tikriausiai ne vienas dirbantis studentas ar abiturientas ima sukti galvą, kaip reikės suderinti darbą ir artėjančius atsiskaitymus. 

Primename, kad tai padaryti gali padėti  Darbo kodekse numatytos mokymosi atostogos. 

Mokymosi atostogos – tai viena iš Darbo kodekse numatytų tikslinių atostogų rūšių. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo ir kai kurias neformaliojo švietimo programas, numatyta galimybė ne tik išeiti atostogų, bet ir jų metu gauti dalį darbo užmokesčio.

Darbdavys privalo išleisti mokymosi atostogų, jeigu jų paprašo darbuotojas, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Formaliosios programos yra tos, kurias baigus yra įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.

Neformaliojo švietimo programos yra tos, kurios skirtos įvairiems švietimo poreikiams tenkinti: kvalifikacijos tobulinimo kursai, papildomų kompetencijų įgijimo programos ir kita.

Svarbu pažymėti, kad darbdavys mokymosi atostogas privalo suteikti net ir tuo atveju, jeigu jis pats neinicijavo darbuotojo mokymosi ir dalyvavimo švietimo programose, t. y. darbuotojas mokosi savo iniciatyva. Darbdaviui nesuteikus mokymosi atostogų, darbuotojas turi teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją.

Kokia mokymosi atostogų trukmė?

Mokymosi atostogų trukmė priklauso nuo švietimo programos ir tikslo. Pavyzdžiui, eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti suteikiama mažiausiai po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui; diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų; valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Šiuo atveju darbdavį reikia informuoti ne anksčiau kaip prieš dvidešimt darbo dienų.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokymosi atostogų trukmė gali būti ir ilgesnė, jeigu taip susitariama su darbdaviu.

Ar mokymosi atostogos apmokamos?

Mokymosi atostogos paprastai nėra apmokamos. Tačiau dėl mokymosi atostogų apmokėjimo gali būti sulygta darbo ar kolektyvinėje sutartyje arba individualiai su darbdaviu.

Vis dėlto Darbo kodekso 135 straipsnis numato, kad jeigu darbuotojas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nepertraukiamai dirba ne trumpiau kaip penkerius metus, tai darbdavys jam turi užtikrinti ne mažesnio kaip pusė jo gauto vidutinio darbo užmokesčio mokėjimą atostogų laikotarpiui, jeigu (i) suteiktos mokymosi atostogos trunka iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus; (ii) darbuotojui suteiktos mokymosi atostogos yra skirtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai vykdyti ir (iii) dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų šveitimo programose padeda darbuotojui kelti jo darbui reikalingą kvalifikaciją.

Svarbu pabrėžti, kad neapmokamų mokymosi atostogų metu, kadangi darbuotojui nėra mokamas darbo užmokestis, tai taip pat nuo darbo užmokesčio nėra mokamos teisės aktuose numatytos valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Tai reiškia, kad laikotarpis, kai esate neapmokomose mokymosi atostogose, yra nedraudiminis laikotarpis. Nedraudiminio laikotarpio metu susirgus, nebus mokama ligos pašalpa, taip pat šis laikotarpis nebus įskaičiuotas į Jūsų valstybinio socialinio draudimo stažą.