Europos Komisija šiandien paskelbė ilgai lauktas sezoninių darbuotojų apsaugos gaires. Laisvas darbuotojų judėjimas ir teisė įsidarbinti kitoje Sąjungos šalyje yra pamatinis ES principas, todėl valtybės narės raginamos užtikrinti, kad sezoniniams darbuotojams būtų taikomos vienodos sąlygos su vietos darbuotojais, draudžiama juos diskriminuoti dėl pilietybės ir kt.

ES valstybės taip pat turėtų sustiprinti šios srities patikras bei užtikrinti kokybišką iš užsienio atvykusių darbuotojų būstą, kuris turėtų būti nesusietas su jų atlygiu. Pasak EK, sezoniniai darbuotojai taip pat turi turėti teisę naudotis tomis pačiomis socialinėmis ir mokesčių lengvatomis kaip  ir piliečiai. 

Gairėse taip pat aptariamas ir socialinės apsaugos koordinavimo, sezoninių darbuotojų komandiravimo sąlygų, sveikatos ir saugos standartų, apgyvendinimo ir transporto bei informacijos teikimo darbuotojams aspektas.

Gairėse puikiai nusakoma ir EFFAT sektorių, kuriuose mažos ir labai mažos įmonės sudaro didelę žemės ūkio, maisto perdirbimo ir svetingumo sektorių, realybė. Dokumente aiškiai pabrėžiamas ir valstybių narių poreikis stiprinti labai mažų ir mažų įmonių gebėjimus įgyvendinti veiksmingas ir efektyvias rizikos prevencijos priemones.

EFFAT generalinis sekretorius Kristianas Bragasonas, komentuodamas gaires, teigė: „EFFAT džiaugiasi šiomis iniciatyvomis, nors apgailestauja, kad jos ateina kiek per vėlai. Didelė dalis sezoninių darbuotojų dirba žemės ūkio ir turizmo sektoriuje, o mes jau esame vasaros sezono viduryje. Palankiai vertiname kitus Komisijos siūlomus žingsnius, įskaitant klausymą su Europos socialiniais partneriais ir kvietimą ELA koordinuoti informuotumo didinimo kampaniją, skirtą sektoriams, kurie labiausiai kenčia sezoninių darbų srityje. Turi būti aišku, kad daugelis dokumente paminėtų problemų turi neigiamą poveikį visiems pasienio darbuotojams, o ne tik sezoniniams darbuotojams. Be to, mes norime dar kartą pabrėžti:  gairės yra pirmas žingsnis, tačiau Komisija dabar turi nedelsdama imtis priemonių, susijusių su privalomomis teisėkūros procedūromis, apimančiomis įvairius aspektus, įskaitant tinkamas būsto sąlygas ir atsakomybę už subrangos grandinę….“

Iš viso daugiau kaip 17 mln. ES piliečių gyvena ir dirba toje ES šalyje, kurios pilietybės jie neturi. Ekonominė krizė, tiek ES šalių priemonės, skirtos užkirsti kelią viruso plitimui, labai paveikė sezoninius darbuotojus. Didelė jų dalis dirba pagal trumpalaikes sutartis, kurios suteikia mažai garantijų dėl darbo vietos ir neužtikrina pakankamos socialinės apsaugos.

Šaltinis: Effat.lt