Europoje vis stiprėjant COVID-19 krizei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupė nepaprastai sunerimo dėl pavojaus, kuris kai kuriose valstybėse narėse iškilo kolektyvinėms deryboms ir darbuotojų teisėms. Pasak jų, ypač neramina padėtis Lenkijoje, kur vyriausybė dėl COVID0-19 siūlo nepaprastosios padėties įstatymus, kurie pažeis Socialinio dialogo tarybos nepriklausomumą ir socialinių partnerių savarankiškumą.

Darbuotojų grupė taip pat žino, kad Italijoje, kur vyriausybė ir socialiniai partneriai susitarė, jog per COVID-19 krizę negalintiems dirbti darbuotojams mokamos nedarbo išmokos bus nustatomos kolektyvinėmis derybomis, kraštutinės dešinės politikai paragino tokias kolektyvines derybas sustabdyti.

Vengrijoje į darbo įstatymus, iš anksto nepasitarus su socialiniais partneriais, buvo įtraukti darbuotojų teisėms pavojų keliantys pakeitimai. Be to, pandemija pasinaudojusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui buvo suteikti nepaprastieji įgaliojimai, kurie gerokai viršija kitose ES šalyse priimtų nepaprastosios padėties teisės aktų nuostatas ir daro žalą teisinei valstybei bei pagrindinėms teisėms: nepaprastosios galios neturi taikymo termino ir leis premjerui persekioti neva melagingos informacijos platintojus, kuriais gali tapti ir žurnalistai.

Reagavimas į COVID-19 pandemiją yra didžiulis mūsų laikų išbandymas. Nors Darbuotojų grupė pripažįsta, kad vyriausybėms gali prireikti nepaprastųjų priemonių pandemijos poveikiui sušvelninti, ji pabrėžia, jog visos vyriausybės privalo gerbti žmogaus ir pagrindines teises, įskaitant darbuotojų ir profesinių sąjungų teises. Atėjo metas solidarumui ir bendram darbui. Tai vienintelis būdas mums įveikti šią pandemiją. 

Daugiau informacijos iš įvairių sričių Specialiajame EESRK leidinyje COVID-19