Vasario 17 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. Jame kalbėta apie vasarą planuojamą sąskrydį, būsimą tarybos posėdžio, kuris vyks kovo 5-6 dienomis, darbotvarkę, renginius užsienyje, aptarta praeitų metų LPSK finansinė ataskaita bei šių metų sąmata.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo, jog LPSK prezidentūros parengtam Viešųjų pirkimų įstatymo projektui pasiūlė patikslinti socialinės partnerystės, kaip vieno iš kriterijų, sąvoką. Pasiūlyta nustatyti, kad socialinį kriterijų atitinka tik tas viešųjų pirkimų proceso dalyvis, kuris su profesine sąjunga yra pasirašęs kolektyvinę sutartį. Anot pirmininkės, dabar pagrindinis tikslas yra stebėti, kad įstatymo projektas nenugultų stalčiuose Seime, ir siekti, kad LPSK pataisai būtų pritarta.

Vėliau posėdyje pritarta, kad Nacionalinės įgūdžių strategijos rengimo grupėse LPSK atstovaus generalinė sekretorė Janina Matuizienė.

LPSK tarptautinių ryšių sekretorė Vaiva Sapetkaitė pristatė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) poziciją dėl bendrų ES minimalios algos nustatymo principų. Jie, LPSK nuomone, turėtų būti ne rekomendacija, o įtvirtinti direktyva, tuo tarpu Skandinavijos šalys, kur yra stiprios kolektyvinių darybų tradicijos, direktyvos idėjai nepritaria. Galiausiai ETUC bandė rasti visoms šalis tinkamą poziciją ir pateikė „aptakesnę“ poziciją.

Posėdyje taip pat rinkti LPSK atstovai į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK). Daugiausiai valdybos narių balsų surinko dabartinė EESRK narė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, antroji liko Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė, trečioji – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) atstovė, taip pat EESRK narė, atstovaujanti LŠMPS, Tatjana Babrauskienė. Naujoji EESRK penkerių metų kadencija prasidės šių metų rudenį.

 

LPSK inf.