Lietuvos verslo organizacijos traukiasi iš 2017 metų spalį pasirašyto susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų. Profesinės sąjungos įvertinusios darbuotojų naudai priimtus sprendimus (pvz. MMA, DK pakeitimai ir kt.), iš susitarimo pasitraukti nesutiko, nors spaudimas iš verslo pasielgti taip pat, buvo didelis.

Pasak verslo organizacijų. pasitraukti iš Susitarimo skubama dėl pastarojo laikotarpio valdančiųjų atstovų pasisakymais ir sprendimais paminamų pasirašytų susitarimų, demonstruojamos ne pagarbos socialiniams partneriams ir prisiimtiems įsipareigojimams, demonstruojamo nenoro veikti kartu, ieškant subalansuotų sprendimų visoms valstybės pažangai reikalingoms reformoms. 

Bet ar tikrai taip? 

Neprireikė nei trijų metų, o iš Susitarimo jau skubama trauktis. Įdomu kodėl darbdavių organizacijos nenutraukė 2009 m. su A. Kubiliaus Vyriausybe sudaryto susitarimo, kad krizės metu pelno mokestis jiems sumažinamas nuo 20 proc. iki 15 proc. Negi pamiršo, kad krizė pasibaigė ?

Primename, kad Susitarimą socialiniai partneriai pasirašė siekdami kelti gyvenimo lygį ir didinti darbo rinkos patrauklumą. Susitarimo metu buvo patvirtinti ilgalaikei šalies pažangai pasiekti būtini tikslai:

1. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimas.

2. Socialinio dialogo stiprinimas ir socialinių partnerių kompetencijų ugdymas.

3. Švietimo ir mokslo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas.

4. Mokesčių sistemos suderinamumo ir stabilumo užtikrinimas.

5. Šalies konkurencingumo didinimas.