Lapkričio 29 d. LPSK vyko skirtingų šakinių profesinių sąjungų diskusija „Profesinės sąjungos ir darbo tarybos. Bendradarbiavimas ar priešprieša”. Aptartos profesinių sąjungų veiklos skirtingose įmonėse, rinkimų į darbo tarybas patirtis, informavimo ir konsultavimo, kolektyvinių derybų, atlyginimų sistemos, darbo tvarkos taisyklių ir kitos problemos. Diskutuota ir dėl būtino Valstybinės darbo inspekcijos vaidmens sustiprinimo ir galimo susitikimo. Apibendrintus siūlymus numatoma pristatyti LPSK Taryboje, gruodžio 6 d..