Jau nuo 2019 m. birželio mėn. Belgijos profesinės sąjungos ir darbdaviai intensyviai derasi dėl sąžiningos kolektyvinės sutarties, užtikrinsiančios namų ūkio darbuotojams, įdarbintiems pagal paslaugų kvitus,  orius darbo užmokesčius,  sudarymo.

Nors visi atlyginimai Belgijoje padidėjo 1,1 proc., tik namų ūkio darbuotojų darbdaviai vis dar kategoriškai atsisako derėtis dėl šio vardo verto atlyginimo. Vis dėlto namų ūkio darbuotojai yra pažeidžiamiausi darbuotojai, jų darbas yra vienas iš mažiausiai apmokamų Belgijoje, todėl darbuotojai susiduria su sunkiausiomis darbo sąlygomis.

 

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, ACV CSC ir FGBT Horval surengė didžiulį susirinkimą, kad namų darbuotojų balsas būtų išgirstas.

Kartu jie ragina:

  • Padidinti sektoriui suteiktas subsidijas
  • Padidinti paslaugų kvito tarifą
  • Taikyti pilną mainų vertės indeksavimas

#MesNepasiduosime!

Su šūkiu „Mes nepasiduosime!“ ACV CSC inicijavo didžiulę kampaniją, skirtą skubiam namų ūkio darbuotojų darbo sąlygų pagerinimui.