Naujai išrinkta Europos Komisijos pirmininkė Ursula Von der Leyen, dar prieš užimdama šias pareigas, pažadėjo, kad per pirmąsias 100 savo kadencijos dienų ji pasiūlys teisės aktą, kuriuo bus užtikrinama, kad kiekvienas ES darbuotojas gautų sąžiningą minimalų darbo užmokestį, kuris turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į nacionalines tradicijas, sudarant kolektyvines sutartis ar taikant teisines nuostatas.  Toks pažadas ne tik sulaukė įvairių reakcijų, bet ir sužadino daugybę diskusijų.

EFFAT ir ETUC nuomone, šis EK pirmininkės pažadas tikrai yra perspektyvus, tačiau kartu dėl akivaizdžių priežasčių yra labai sudėtingas ir iškelsiantis daug iššūkių Europos profesinėms sąjungoms.

Reaguodama į situaciją, ETUC parengė skirtingus darbo dokumentus ir rezoliucijos projektą, kuriais bandoma nustatyti tikslus ir reikalavimus kolektyvinėms deryboms ir minimaliam darbo užmokesčiui, kaip atsaką į paskelbtą pasiūlymą. Šiuo metu nėra galutinio sutarimo dėl rezoliucijos teksto, o sprendimas dėl jos priėmimo buvo atidėtas kitam ETUC vykdomajam komitetui (gruodžio 17–18 d.).

EFFAT sekretoriatas pasidalino ETUC rezoliucijos projektu su EFFAT filialais, prašydamas komentarų ir atsiliepimų. Kaip ir tikėtasi, narių reakcija buvo įvairi. Kol kas sunku rasti sutarimą tarp atskirų šalių, nes egzistuoja atskiros tradicijos. Pavyzdžiui, Šiaurės šalių profsąjungų sprendimas dėl MMA derėtis tik per kolektyvines sektorines sutartis, kitose šalyse bandoma derėtis visos šalies mastu tarp socialinių partnerių ir kt.

EFFAT pastebi, kad buvusiose komunistinėse šalyse derėtis sektoriniu lygiu profsąjungos dar neturi pajėgumų. Nesureguliuoti atstovavimo (reprezentatyvumo) kriterijai, veikia daug geltonųjų profsąjungų ir kt.

Todėl ETUC paprašė atidėti sprendimo dėl rezoliucijos priėmimą, nes reikia daugiau laiko, kad būtų galima susitarti dėl EFFAT pozicijos.

ETUC ir toliau diskutuos apie šį paskelbtą pasiūlymą vidaus mastu, o EFFAT palaikys aktyvų vaidmenį šiose diskusijose.

Profesinės sąjungos pripažįsta, kad šis pasiūlymas yra ir galimybė, ir iššūkis Profesinių sąjungų judėjimui. EFFAT, kaip sektorinė profesinių sąjungų organizacija, kurios filialai aktyviai dalyvauja kolektyvinėse derybose, privalo aktyviai dalyvauti šiose diskusijose ir formuoti savo poziciją.

Atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą ir svarbą bei laiko apribojimą, EFFAT kviečia aktyviai diskutuoti šiuo klausimu bei dalyvauti:

  • Pirmosiose šia tema vyksiančiose diskusijose lapkričio 8 d., Zagrebe, jau su nauja EFFAT koordinavimo grupe.
  • Konsultaciniame susitikime Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d. 9–16 val.

Galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje Trišalėje taryboje pavyko sutarti dėl MMA peržiūrėjimo principų pasitelkus LB ekspertus., Nors darbdaviai jau vėl pradėjo bruzdėjimus kriterijus keisti. Lietuvoje sektorinės derybos vyksta  pora metų  tik valstybiniame sektoriuje (švietimas, sveikata,  socialiniai darbuotojai, policija). Sektorinių susitarimų privačiame sektoriuje dėl MMA ar darbo užmokesčio nėra. Nėra darbdavių atitinkamų organizacijų, o esančioms neduodami įgaliojimai deryboms su profesinėmis sąjungomis.

 

Parengta remiantis EFFAT inf.