2019 m. lapkričio 6-7 d. Zagrebe (Kroatija) vyks 5-asis EFFAT Kongresas. Kas penkis metus organizuojamas Kongresas svarstys svarbiausius EFFAT ateities iššūkius ir diskutuos dėl prioritetinių organizacijos veiklos, kuria siekiama užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir teisingą darbo užmokestį visuose sektoriuose, klausimų. 

Kadangi visuomenėje vyksta didžiuliai pokyčiai, platforminė ekonomika skatina naujas užimtumo formas, o dėl nacionalizmo didėjimo kyla abejonių dėl Europos projekto tvirtumo, Europos darbuotojai susiduria su sudėtingu gyvenimo ir darbo sąlygų momentu. Atsižvelgiant į šį politinį kontekstą, Kongreso uždavinys bus ne tik aptarti darbo, Europos ir EFFAT ateities klausimus, bet ir priimti reikiamus sprendimus stipresniam EFFAT per ateinančius 5 metus. Išrinkta bus ir nauja vadovybė. Lapkričio 4 ir 5 d. prieš  Kongresą, konferencijas surengs LGBTQI, EFFAT jaunimas, bus organizuojama moterų konferencija ir Vidurio ir Rytų Europos šalių konferencija. 

EFFAT Kongresas  – svarbus įvykis, kai pagrindiniai EFFAT reikalavimai pateikiami ekonominėje ir socialinės politikos aplinkoje, atnaujinama programa ir pasisakoma už į darbuotojus orientuotą ES. 

Primename, kad EFFAT yra Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo sektoriaus profesinių sąjungų federacija, susidariusi po dviejų Europos profesinių sąjungų federacijų – ECF-IUF ir EFA – susijungimo 2000 m. gruodžio 11 d. EFFAT sėkmingai veikia ir net gi yra įsteigus Europos darbo tarybas daugiau kaip 100 tarptautinių grupių, kuriose sėkmingai veda socialinį dialogą žemės ūkio, viešbučių ir restoranų, viešojo maitinimo, cukraus ir tabako sektoriuose.

Maisto, gėrimų ir tabako pramonėje Europoje dirba daugiau nei 4,5 milijonų žmonių. Visoje ES yra įsisteigę daugiau nei 300 000 verslų. Mažos ir vidutinės įmonės vaidina svarbų vaidmenį tarp didelių pasaulio lyderių. Pramonės tiekimo grandinė jungia keturis ekonomiškai svarbius sektorius: žemės ūkio, perdirbimo ir gamybos, paskirstymo (didmeninė ir mažmeninė) ir aptarnavimo/paslaugų sektorius. Visi sektoriai vis dar vienaip ar kitaip susiduria su daugybe problemų. Išaugusi tarptautinė prekyba maistu ir gėrimais ir apskritai tarpvalstybinis investicijų mobilumas lemia didelius tradicinių rinkų ir prekybos pokyčių ekonominius ir socialinius pokyčius bei greitina įmonių restruktūrizavimą. Tačiau tarptautinės „lenktynių iki dugno“ problemos neapsiriboja tarptautinėmis kompanijomis. Europos ir trečiųjų šalių darbuotojų migrantų skaičiaus augimas ieškant geresnio gyvenimo kitur, neteisėta praktika (mokesčių vengimas) ir konkurencija nevienodomis sąlygomis neatveria kelio į tvarias darbo vietas visoje pramonėje. Perėjimas prie žinių visuomenės reiškia, kad darbuotojai turi nuolat atnaujinti savo įgūdžius ir profesines kompetencijas, tačiau kvalifikuotų darbuotojų sektoriuje trūksta, jis pasižymi senėjančia darbo jėga, todėl galimas karjeros kelias nėra toks patrauklus. Vienas iš vis dar pagrindinių iššūkių šiam sektoriui – jaunimas, jo pritraukimas bei vienodų darbo sąlygų moterims užtikrinimas.

Maisto, gėrimų ir tabako sektoriaus prioritetai naujajam Kongreso laikotarpiui

Pagal EFFAT tikslus ir uždavinius, nustatytus visai organizacijai, bendradarbiaujant su kitais sektoriais, maisto, gėrimų ir tabako sektoriai sutelks dėmesį į šiuos klausimus:

  • Kova su visų formų neužtikrintumu, kad būtų galima tinkamai dirbti;
  • Remti ir skatinti kolektyvines derybas ir stiprinti geresnes darbo sąlygas;
  • Skatinti socialinį dialogą ES ir nacionaliniu lygmenimis;
  • Skatinti sąžiningus ir tvarius prekybos ryšius visoje tiekimo grandinėje;
  • Skatinti visų darbuotojų švietimą ir įgūdžių ugdymą;
  • Apsaugoti visus darbuotojus nuo pavojaus sveikatai ir saugai.

 

Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga priimta į Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinę sąjungą (ECF – IUF, dabar EFFAT) 1997 m. 

Parengta remiantis EFFAT inf.