Spalio 22 d. įvyko Lietuvos trišalės tarybos posėdis. Jame Lietuvos banko (LB) atstovas Darius Imbrasas pristatė transporto sektoriaus minimalios mėnesio algos (MMA) koeficiento poveikio vertinimą ir iššūkius. Nors Vyriausybė jau priėmė sprendimą, ir kitais metais komandiruotėms į užsienį darbo užmokestis yra MMA, padauginta iš koeficiento 1,65 (buvo 1,3), tačiau LB Trišalei tarybai buvo įsipareigojęs pateikti tokią analizę.

Viena pagrindinių išvadų yra ta, jog esamas veiklos pelningumas sudaro prielaidas manyti, kad veikla, esant tokioms pačioms sąlygoms, yra pajėgi absorbuoti padidėjusias sąnaudas dėl MMA koeficiento padidinimo. Be to, konstatuota, jog dabartinė dienpinigių išmokėjimo tvarka patenka į „gyvulių ūkio“ problematikos sritį, todėl turėtų būti siekiama, kad dienpinigiais išmokama darbo užmokesčio dalis būtų kuo mažesnė, o radikalesniu atveju – reiktų pereiti tik prie pagrindimą turinčių išlaidų pripažinimo (visa prezentacija).

Profesinėms sąjungos ir darbdaviams inicijavus į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl teisės aktų projektų, susijusių su mokesčių sistemos tobulinimu. Finansų ministerijos atstovei pristačius su 2020 m. biudžeto projektu numatomus mokestinius pakeitimus (prezentacija) kilo diskusija, tačiau, kadangi socialiniai partneriai turi skirtingas pozicijas, į jas šį kartą nesigilinta. Susitarta tik dėl bendro pareiškimo aukščiausiems valdžios atstovams, kuriame atkreipiamas dėmesys į tokių svarbių pakeitimų skubotumą.

„Su ekonomikos politika susiję teisės aktų projektai, o ypač tokio masto mokesčių reguliavimo pakeitimai – turėjo būti apsvarstyti Trišalėje taryboje. Pažymėtina, kad Trišalės tarybos formatu užtikrinama galimybė visoms interesų pusėms tinkamai pasiruošti, pristatyti savo argumentus ir derybų keliu pasiekti bendrą sutarimą“, – teigiama Trišalėje taryboje atstovaujamų profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bendrame rašte.

Socialiniai partneriai siūlo visoms trims pusėms – Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovams – sutarti dėl modelio, kaip turėtų būti aptariami svarbiausi valstybės teisinio reguliavimo klausimai.

Vėliau pristatyta informacija apie Europos socialinių teisių ramstį ir jo įgyvendinimą Lietuvoje (pranešimas).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės tarybos koordinavimo skyriaus vedėja Aušra Bagdonaitė pristatė idėją įsteigti Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo komisiją prie Trišalės tarybos (prezentacija). Jos tikslas – identifikuoti kompetencijas, kurių reikia socialiniams partneriams, siekiant veiksmingiau ir laiku dalyvauti įvairiose socialinio dialogo formose. Komisijos forma – dvišalė, sudaryta iš profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovų, tad pastarieji posėdyje ir pritarė tokios komisijos sudarymui.

Kitas trišalės tarybos posėdis – lapkričio 19 d.

Parengė LPSK