Visų formų skaitmeninės technologijos drastiškai keičia gamybos pobūdį maisto ir gėrimų pramonėje. Dėl gamybos inovacijų ir rinkos konkurencingumo įvairiose srityse reikalaujama vis daugiau naujų įgūdžių.

Spalio 15 d. EFFAT ir „FoodDrinkEurope“ organizavo konferenciją, skirtą pristatyti savo ES finansuojamą socialinio dialogo projektą, kuriame nagrinėjami dabartiniai užimtumo pokyčiai ir su darbu susijusių iššūkių, rezultatai. Viena bendro projekto išvadų apie „Industry 4.0“ technologijų pritaikymo Europos maisto ir gėrimų pramonėje poveikį yra tokia: be darbo jėgos nėra produkcijos.

Tinkamos darbo jėgos užtikrinimas yra esminis dalykas, į kurį reikia atkreipti tiek darbdavių, tiek darbuotojų dėmesį. Dėl to socialiniai partneriai užima svarbią vietą užtikrinant socialiai tvirtą prisitaikymą prie maisto pramonės 4.0; proceso, kuris būtų tinkamas ir prieinamas darbuotojams ir darbdaviams ir kuriame deramai ir tinkamai atsižvelgiama į socialinius ir žmogiškuosius prisitaikymo prie skaitmenizuotų ir automatizuotų sistemų aspektus.

Norint sėkmingai pereiti prie „Maisto pramonės 4.0“, būtina sumažinti atotrūkį tarp automatikos ir žmonių. Projektas parodė, kad labai didelei daliai Europos maisto ir gėrimų pramonės darbuotojų reikia kvalifikacijos kėlimo. Ši situacija pabrėžia tinkamo mokymo svarbą ir būtinybę švietimo ir mokymo teikėjus įtraukti į dialogą, sprendžiant, kaip aprūpinti darbuotojus šiuolaikiniais įgūdžiais. Bendrovėms, gaminančioms skaitmenines sistemas ir automatizuotas gamybos linijas, gali būti naudinga sužinoti daugiau apie maisto gamybos darbo tvarką, o maisto įmonės gali sužinoti daugiau apie tai, kaip „Industry 4.0“ sprendimai gali būti įgyvendinami esamoje aplinkoje. Tam reikia atviro ir išplėstinio dialogo, įtraukiant daugiau suinteresuotųjų šalių grupių, įskaitant švietimo teikėjus ir perdirbimo įrangos bei skaitmeninių sprendimų tiekėjus.

Europos maisto ir gėrimų pramonė išliks pagrindiniu ir dideliu gamybos sektoriumi, turinčiu didžiulį ir svarbų indėlį visuomenei. Socialiniai partneriai turi atlikti savo vaidmenį užtikrinant šią maisto ir gėrimų pramonės poziciją. Bendradarbiaudami su švietimo tiekėjais, gamybos sistemų tiekėjais ir politikos formuotojais galėtume nutiesti tvirtą kelią link socialiai darnios ir klestinčios maisto pramonės 4.0.

 

EFFAT inf.