Šiandien, kai visas pasaulis mini Pasaulinę maisto dieną, EFFAT dar kartą į viršų iškelia maisto tiekimo grandinės darbuotojų darbo sąlygų klausimą.

Maisto produktų gamybos sistemas vis labiau paliečia tokie sukrėtimai, kaip ligos, sausros, kenkėjai, taip pat klimato pokyčiai. Vien tik Europoje, net  25 mln. žmonių, kasdien daug dirba tam, kad mūsų stalus pasiektų maistas.  Visų šių darbuotojų orumas darbe – EFFAT prioritetas Nr. 1.

Tačiau tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, nesaugumas darbe ir mažas atlyginimas vis dar dažnai pasiekia šiuolaikinės vergijos lygį. Prasta ir darbuotojų apsauga bei darbo sauga. Turizmui būdingas didelis darbų sezoniškumas, taigi nestabilios ir darbo sąlygos. Maisto produktų perdirbimas, ypač mėsos skerdimas ir kitos perdirbimo operacijos, ypatingai nesaugios, esant didelei socialinio dempingo rizikai, kai darbdaviai konkuruoja dėl kaip įmanoma mažesnio darbo užmokesčio ir, kur tik įmanoma, sumažina išlaidas.

Plintant skaitmenizacijai ir konkurencija maisto sistemoje tampa vis labiau nesąžininga, platformos darbuotojai kasdien dirba turėdami nedaug galimybių naudotis savo socialinėmis teisėmis.

2019 m. Pasaulinę maisto dieną EFFAT pakartoja savo įsipareigojimą užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir teisingą atlyginimą milijonams žmonių, prisidedančių prie pasaulio maitinimo.