NGG darbuotojai Hamburgo Barry Callebaut  gamykloje laimėjo ilgai trukusią kovą dėl kai kurių pagrindinių profesinių sąjungų nariams priklausančių teisių. Nors tai buvo numatyta bendroje konditerijos pramonės kolektyvinėje sutartyje, darbuotojams nebuvo užtikrintas vienodas darbo užmokestis, darbo laikas ir Kalėdinės premijos, ne gana to, darbuotojai buvo baudžiami dėl dalyvavimo bendruose pramoniniuose veiksmuose ir prisijungimo prie streikų.

Po kelis mėnesius trukusių nesėkmingų derybų ir pakartotinių įspėjamųjų streikų, kuriuos organizavo EFFAT dukterinė įmonė NGG, vadovybė pagaliau paklausė, susitarimas buvo sudarytas ir apima:

  • Kalėdinė premija siekianti 100% mėnesinės algos iki 2023 m. (+ 20% kiekvienais metais)
  • Reguliariai didėjantis konditerijos pramonės darbo užmokestis.
  • Bendras darbo užmokesčio padidėjimas 5,6 %  2019 m. birželio – 2021 m. birželio mėn.

Kitais metais NGG pradės tolesnes derybas dėl kitų pramonės šakos kolektyvinių sutarčių galiojimo, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris į visų sektorių darbuotojus.

Be solidarumo veiksmų su NGG darbuotojais ir EFFAT laiško, išsiųsto „Barry Callebaut“ vadovybei, raginančiu atsižvelgti į NGG reikalavimus, EFFAT sveikina NGG sėkmingai organizavusius savo darbuotojus ir tikisi patikimų, dar geresnių darbo santykių.

EFFAT inf.