Birželio 20 d. Kernavėje vyko išvažiuojamasis LPSK valdybos posėdis. Posėdžio metu LPSK valdybos nariai sprendė einamuosius klausimus. Nutarta protestuoti, jei bus toliau siūloma įvesti rentas kadenciją baigusiems Seimo nariams ir bandoma išbraukti Gegužės 1 d. iš šventinių dienų sąrašo.

Išklausyta informacija dėl 2020 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo viešajame sektoriuje. Nutarta atidėti atsakovo VšĮ „Teisė veikti” (vadovė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščenkienė) pasiūlytos taikos sutarties svarstymą iki liepos 3 d. keičiant sutarties sąlygas.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga pasisakė, kad reikia tęsti teisinį ginčą ir išieškoti žalą padarytą kitoms profesinėms sąjungoms naudojant ESF fondo lėšas.

Aptarti DK 179 str. 4 d. SADM siūlomi pakeitimai ir atstovavimo kriterijai pagal socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektą.