Gegužės 10 d. Londone pasaulinės profesinės sąjungos „IndustriALL“ ir „IUF“ pasirašė susitarimą su Unilever. Susitarimu siekiama apriboti laikinų darbuotojų samdymą ir apsaugoti nuolatines darbo vietas Unilever gamyklose. Priimtas bendras įsipareigojimas dėl tvaraus užimtumo Unilever gamybos įmonėse nustato principus ir procedūras, skirtas užkirsti kelią galimiems pagrindinių darbuotojų teisių pažeidimams, kuriuos sukelia nepastovus darbas.

Susitarimas taikomas darbuotojams, dirbantiems daugiau nei 300 Unilever gamyklų 69 šalyse, nesvarbu ar darbuotojas įdarbintas tiesiogiai Unilever ar per trečiąsias šalis.

Susitarimas apriboja laikinųjų darbuotojų samdymą trumpalaikių ar vienkartinių užduočių atlikimui Unilever gamyklose ir neleidžia laikinosioms darbo sutartims pakeisti nuolatinio darbo.

Susitarime reikalaujama, kad laikiniesiems darbuotojams, vos tik atsiradus nuolatinėms pozicijoms, būtų iš karto pranešama ir jie galėtų užimti šias vietas, taip pat skatina: vienodą darbo užmokestį už tą patį darbą; saugią darbo aplinką ir saugos mokymus; teisę darbuotojams laisvai ir savo noru priklausyti profesinei sąjungai be baimės būti engiamiems ir spaudžiamiems darbdavio.

IndustiaALL profesinės sąjungos generalinis sekretorius Valter Sanches teigia, jog šis susitarimas yra didelis laimėjimas kovoje su nepatikimu darbu ir saugo Unilever gamyklų darbuotojų teises visame pasaulyje.

Unilever  vadovybė pripažįsta, kad nuolatiniai darbuotojai yra pasaulinio lygio gamybos proceso pagrindas ir šis susitarimas paskatins saugių ir tvarių darbo vietų puoselėjimą Unilever gamyklose.

Susitarime taip pat numatyti nuolatiniai žmogaus teisių puoselėjimo ir laikymosi patikrinimai, įtraukiant ir derantis kartu su IUF ir IndustriALL profesinėmis sąjungomis bei jų nariais visame pasaulyje.

IUF generalinė sekretorė Sue Longley priduria, kad priimtas susitarimas skirtas apginti daugelį žmogaus teisių nuo grėsmių, kurios darbuotojams tampa itin artimos, kadangi darbo užimtumas tampa vis labiau nenuspėjamas. Generalinė sekretorė džiaugiasi šiuo susitarimu, kuris, pasak jos, yra ilgalaikio darbo ir derybų su Unilever rezultatas.

Šiuo susitarimu Unilever pripažįsta svarbų profesinių sąjungų ir kolektyvinių derybų vaidmenį, siekiant užtikrinti pagrindines darbuotojų teises.

 

Parengta remiantis IndustiALL informacija