Europos sąjungos ateitis – visų mūsų rankose. Europos sąjunga tai  pirmiausiai TAIKA ir socialinių vertybių,  dialogo, garantijų visiems išsaugojimas.

Nepamirškime, kad blogą valdžią išrenka žmonės neidami balsuoti. Europos parlamento rinkimuose balsuokime už įsipareigojančius ginti darbuotojams svarbias vertybes!

#Vote #EUelections2019

 

„Mieli kolegos, profesinių sąjungų nariai,

kaip žinote, šių metų gegužės 26 d. Lietuvoje vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Noriu paraginti Jus visusbūti atsakingais europiečiais ir pasinaudoti savo pilietine teise balsuoti.

Nors Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija neremia jokios konkrečios politinės jėgos, ne paslaptis, kad kai kurių politinių partijų vertybės bei tikslai yra arčiau mūsiškių nei kitų. LPSK palaiko socialiai teisingesnę Europos Sąjungą, kurioje daugiau naudos iš ekonomikos augimo gautų darbuotojai, t. y. tie, kurie labiausiai prisideda jį kuriant. Siekiame, kad neliktų tokio absurdiško reiškinio kaip skurdas darbe, ir Europos Parlamente norime matyti tokius politikus, kurie kovotų prieš diskriminaciją darbo rinkoje, suvoktų adekvačios socialinės apsaugos svarbą ir nepataikautų verslui, pamiršdami viešąjį interesą.

LPSK nuomone, ES stipri tik tada, kai ją kuria visi socialiniai partneriai, taigi, profesinėms sąjungoms svarbi būsimų europarlamentarų pagarba socialinam dialogui ir suvokimas, kad tai nėra trikdis darbui, o naudinga platforma geriausiems sprendimams rasti.

Nors jau daug kas pasiekta ir galime džiaugtis, kad ES, patvirtindama Europos socialinių teisių ramstį, parodė ryžtą siekti labiau socialiai orientuotos Europos, tai nėra duotybė. Labai svarbu, kokios politinės partijos vyraus naujajame Europos Parlamente ir kam jos teiks prioritetą. Kiekvienas iš mūsų savo balsu galime prisidėti, kad socialinė politika nebūtų išstumta iš EP politinės darbotvarkės, tad būkime aktyvūs!

Inga Ruginienė,

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė”