Sausio 24 d. Europos Parlamentas, Europos Komisija ir valstybės narės pasiekė susitarimą dėl direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.Pasak EESRK darbuotojų grupės pirmininkės Gaby Bischoff, šis susitarimas – tai konkretus žingsnis, kad dirbantiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims Europoje būtų lengviau gyventi ir dirbti.

EESRK diskusijas dėl priežiūros pareigų turinčių darbuotojų teisių sustiprinimo surengė Darbuotojų grupė Komitetui parengus nuomonę dėl dirbančių tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, nes šia teisėkūros iniciatyva, įtraukta į Europos socialinių teisių ramstį, buvo itin suinteresuotos profesinės sąjungos, siekdamos socialinės pažangos Europos piliečiams.

„Mes pritariame šiam susitarimui, nes juo bus pasiekta pažanga įvedant 10 dienų tėvystės atostogas, imamas apytikriai vaiko gimimo laikotarpiu. Tėvams arba lygiaverčiams antriesiems partneriams už šias atostogas bus mokama tiek pat, kiek per laikinojo nedarbingumo atostogas, taip pasiekiant pasiūlymo tikslą – labiau įtraukti tėvus ir partnerius. Tinkamai apmokamas vaiko priežiūros atostogas turės teisę imti ir motinos, ir tėvai. Tai buvo pagrindinis klausimas, kurį išspręsti reikalavo profesinės sąjungos, siekdamos padėti tėvams geriau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Be to, sergančius šeimos narius prižiūrintys asmenys galės kasmet paimti penkias dienas prižiūrinčiojo asmens atostogų“, – nurodė Gaby Bischoff.

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros politika suteikia priemonių, kurios leis moterims ir vyrams rinktis vienodomis sąlygomis, – kalbėjo nuomonės pranešėja Erika Koller. – Šis susitarimas nėra panacėja, kuri padės išspręsti visus klausimus, tačiau jis tikrai yra žingsnis teisinga kryptimi.“ (ppr)

 

ESSRK inf.