F. Ėberto fondas (FES) pateikė Lietuvos darbo rinkos analizę, kuri parodo svarbius pokyčius šalies darbo santykių srityje 2009 – 2017 metais. Apžvalgoje dominuojančios temos yra darbo užmokestis, laikino įdarbinimo agentūrų darbuotojų skaičiaus kaita, darbuotojų su laikinosiomis sutartimis pokytis, žmonių susiduriančių su skurdu arba socialine atskirtimi procentinė dalis, OECD užimtumo apsaugos rodikliai Baltijos šalyse, naujojo darbo kodekso įtakoti pokyčiai ir kiti rodikliai.

Kviečiame susipažinti -> LITHUANIA: Labour Market Characteristics and Policies


 

Ėberto fondas, Frydricho Ėberto fondas (vok. Friedrich–Ebert–Stiftung, FES) – didžiausias ir seniausias iš politinėms partijoms artimų paramos fondų Vokietijoje. Pavadintas pirmojo Vokietijos respublikos prezidento Frydricho Ėberto (1871–1925) vardu.

Frydricho Ėberto fondas remia politinį ir socialinį lavinimą, skatinant demokratiją ir pliuralizmą, tarptautinį bendradarbiavimą ir kooperaciją. Turi atstovybes ir biurus visuose pasaulio regionuose, Europoje, taip pat ir Lietuvoje(būstinė – Vilnius), konferencijų centrą. Centrinė būstinė yra Bonoje.