Pirmadienį prasidėjo penktoji eilinė Seimo rudens sesija. Sesijos darbų programos projekte išskirta dešimt prioritetų: kitų metų biudžetų tvirtinimas, socialinės atskirties mažinimas, demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos priėmimas, neįgaliųjų integracija ir paramos jiems užtikrinimas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, aukštųjų mokyklų valdymo bei studijų finansavimo modelio tobulinimas, vietos savivaldos ir bendruomenių stiprinimas, valstybės energetikos ir transporto sektoriaus efektyvinimas, korupcijos mažinimas, valstybės gynybos užtikrinimas.

Seimo komitetuose ir Vyriausybės posėdžiuose svarstomi įstatymų bei nutarimų projektai.

Kviečiame susipažinti su įsigaliojusius LR Vyriausybės nutarimais.

 

Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2177

Nutarimas

2018-09-04

892

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

890

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

889

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

882

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

888

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

885

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

886

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

883

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimas

2018-09-04

887

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo