Rugsėjo 4-5 dienomis įvyko neeilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. Jame pagrindinė tema – LPSK komandos ir strategijos formavimas.

„Turime išsikelti tikslus, numatyti jų įgyvendinimo planą ir su komanda kryptingai dirbti, kad ateityje LPSK taptų viena iš organizacijų lyderių šalyje, o mes visi didžiuotumėmės būdami jos dalimi“, – įžangoje kalbėjo LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

Valdyboje patvirtinti LPSK pirmininkės patarėjai: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas, asociacijos „LSPK jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius, Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Dvaržeckytė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas.

Vėliau pasiskirstę grupėmis valdybos nariai diskutavo apie konkrečias veiklas, kurios padėtų LPSK stiprinti savo pozicijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Iš LPSK suvažiavime priimtų veiklos gairių 2018-2022 metams iš kiekvieno skyriaus pasirinkti prioritetiniai punktai, ties kuriais reiktų koncentruotis.

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje nuspręsta koncentruotis į glaudesnį bendradarbiavimą SU Tarptautine darbo organizacija (dėti pastangas, kad Lietuvoje būtų ratifikuota 102 konvencija Dėl minimalių socialinės apsaugos standartų), Europos profesinių sąjungų konfederacija bei Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklu (BASTUN).

Taip pat nutarta, jog prioritetais laikytina profesinių sąjungų judėjimo idėjos sklaida, taip aktyvinant jau esamų profesinių sąjungų veiklą bei didinant narystę visais lygmenimis. Nutarta išgryninti LPSK regioninių centrų struktūras, numatyti jų veiklos principus bei atnaujinti vadinamąjį profesinių sąjungų žemėlapį.

Diskusijose dėl socialinės partnerystės išryškėjo, jog labai svarbu yra skatinti kolektyvines derybas visais lygmenimis. Pirmiausia iškilo būtinybė identifikuoti kolektyvinių darybų šalis, nes dažnai, ypač iš darbdavių pusės niekas nenori prisiimti tokios atsakomybės. Vienu iš svarbiausių momentų taip pat numatyta dėti visas pastangas, kad šalyje kiltų darbo užmokestis.

Švietimo srityje nuspręsta koncentruotis į inovatyvių mokymo formų naujiems visų lygmenų  lyderiams (pirmininkams, komitetų nariams, „organaizeriams“) diegimą, esant galimybei plėsti mokymų bazę ir toliau ugdyti jau esamą profesinių sąjungų aktyvą. Taip pat ketinama neatsisakyti idėjos bandyti kursą apie darbuotojų judėjimą įdiegti į šalies švietimo sistemą.

Kalbėta ir apie tai, kad LPSK turėtų palaikyti tarptautines iniciatyvas, nukreiptas prieš palankesnių sąlygų stambiam kapitalui suteikimą darbuotojų sąskaita. Priimtas nutarimas pasirašyti naujausią peticiją tuo klausimu: http://s2bnetwork.org/notottip/

Čia kalbama apie tai, kad dėl agresyvios JAV prezidento Trumpo prekybos pozicijos gali būti atnaujintos derybos dėl TTIP (Tranatlantinė prekybos ir investicijų sutartis), kuriai Eoropos piliečiai savo laiku pasipriešino. Peticijoje sakoma, jog nei EK, nei jos vadovas Junkeris neturi mandato derėtis dėl prekybos sutarčių už uždarų durų, o turi vykti plati diskusija ES šalyse.

Po peticija yra galimybė ją pasirašyti organizacijų vardu, LPSK jau tai padarė, o jos narės taip pat gali prisidėti ir pasirašyti savo vardu.

LPSK valdybos nariai taip pat dalijosi įžvalgomis, kokiomis konkrečiomis priemonėmis šių tikslų galima būtų pasiekti.

LPSK inf.