Rugpjūčio 20 d. įvyko Lietuvos profeisnių sąjungų konfederacijos (LPSK) posėdis. Jame LPSK generalinė sekretorė Janina Matuzienė atsiskaitė už ankstesnio posėdžio nutarimų vykdymą, LPSK kontrolės komisijos pirmininkas Žydrūnas Mineikis prisitatė kontrolės komisijos ataskaitą už 2018 metų pirmąjį pusmetį.

Posėdyje taip pat atnaujintos Lietuvos ir tarptautinių komitetų ir komisijų sudėtys. LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pradėjo diskusiją dėl regioninių centrų strauktūrų ir statuso, kurią nuspręsta vystyti ir toliau.

Nuspręsta, kad kitas, išvažiuojamasis, LPSK valdybos posėdis įvyks rugsėjo 4-5 dienomis Trakų rajone. Jis labiau bus skirtas ne einamiesiems reikalams aptarti, o spręsti strateginius klausimus, formuoti LPSK poziciją aktualiomis temomis.

 

LPSK inf.