Žemės ūkio įmonėse šiais metais įvyko 6 sunkios nelaimės darbe. Per dvidešimt darbuotojų sužaloti lengvai. Tačiau dar prieš akis didieji darbo su technika, derliaus nuėmimo, jo sandėliavimo darbai. Siekdama, kad nukentėjusiųjų, o gal ir žuvusiųjų skaičiaus nepapildytų suintensyvėję šie darbai, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena pagrindinius pavojus, kuriuos reikia įvertinti ir numatyti bei priminti darbuotojams, kaip jų išvengti.

Kviečiame susipažinti ir apsisaugoti.

Kur gresia nelaimės?

Darbai žemės ūkio sektoriuje priskiriami didelės rizikos kategorijai. Pavojingiausi – mechanizatorių, gyvulininkystės darbuotojų, sandėliavimo (pakrovimo bei iškrovimo) ir susiję darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių. Darbuotojai nuskęsta grūdų aruoduose, patiria traumas nukritę nuo neaptvertų estakadų, transporto priemonių priekabų, juos sužaloja veikiantys įrengimai, krentantys sandėliuojami šiaudų ryšuliai. 
Mechanizatoriams nelaimės gresia, kai dirbama su netvarkinga technika, savavališkai nuimami apsauginiai įtaisai. Taip pat – kai taisant gedimus įrenginiai neišjungiami, mašina leidžiama naudotis pašaliniams asmenims. 
Darbuotojai žemės ūkyje sunkiai ir mirtinai susižaloja nukritę iš aukščio arba į gylį, arba užkritus ant jų įvairiems daiktams. Pavyzdžiui: darbuotojas iškrito iš priekabos joje tvarkydamas cukrinius runkelius; sužalojo sandėlio teritorijoje atitrūkę ir nukritę grūdų tiekimo vamzdžiai.

Darbdaviai privalo įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai.

Visais atvejais grėsmė, kad darbuotojas bus sužalotas ar netgi žus, kyla tuomet, kai jis atlieka darbus, kurių dirbti yra nemokytas; kai nekontroliuojama, ar vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus taip, kad jam neliktų galimybės rizikuoti, jei situacija akivaizdžiai pavojinga. VDI specialistai įspėja, kad skirdamas užduotį įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, ar darbuotojas žino ir geba atlikti užduotį saugiai, taip pat informuoti jį apie profesinę riziką darbo vietoje.

Darbas su galvijais irgi pavojingas.

Žemės ūkyje dirbama ne vien su atitinkama technika. Šiemet trys darbuotojai žemės ūkyje sunkiai susižalojo nukritę iš aukštai arba paslydę. Vienoje iš bendrovių kiaulių fermos mėšlidės siurblinėje, tvarkydamas mėšlo šalinimo įrenginius, pavojingomis medžiagomis ūmiai apsinuodijo dirbęs pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitus darbuotojas. Netinkamai organizuojant jo gelbėjimą sunkiai nukentėjo (taip pat ūmų apsinuodijimą patyrė) šios bendrovės statybininkas ir santechnikas. Dar viename ūkyje karvė ragu sužalojo akį pagalbiniam darbininkui, įėjusiam į aptvarą jos pagirdyti. Pastebėtina, kad ir nemaža dalis lengvų sužalojimų įvyko melžiant karves, dalijant pašarus, ne vienerius metus būna atvejų, kai darbuotojus sunkiai ar net mirtinai sužalojo pervaromi ar rišami galvijai.

Žemės ūkio technika: negalima – būtina!

Negalima leisti dirbti su techniškai netvarkingomis žemės ūkio mašinomis; jų techninę būklę reikia nuolat kontroliuoti ir norminių dokumentų nustatyta tvarka organizuoti apžiūras. Būtina įsitikinti, kad darbo priemonė yra tvarkinga: ar įrenginio skriemulių, diržų, dantračių, velenų ir kt. dalių apsaugai bei apsauginiai įtaisai uždėti tinkamai, yra savo vietoje ir veiksmingi. Darbuotojus privalu supažindinti su būtiniausiais gamintojo nustatytais reikalavimais, kaip saugiai naudoti įrenginį.

Negalima leisti valdyti mašinų asmenims, neturintiems profesinių įgūdžių, atitinkamų pažymėjimų (teisių), tinkamai nemokytiems, neinstruktuotiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Būtina imtis priemonių, sutrukdant mašina naudotis pašaliniams asmenims.

Negalima nuo įrenginių, mechanizmų ar judančių dalių nuimti apsaugas arba naudoti tokias, kurios neatitinka dabartinių saugos reikalavimų. Būtina vilkėti prigludusius drabužius. Darbuotojas gali būti mirtinai sužalotas, jei dėvimus laisvus drabužius įrenginys įtrauks ar įsuks.

Negalima šalinti gedimų neišjungus mechanizmų, pažeidžiant gamintojo instrukcijose numatytą saugią remonto, sutrikimų šalinimo tvarką. Antraip mechanizmai darbuotojus nelaimės metu tiesiog sumaitoja. Būtina prieš valant, reguliuojant ar jungiant įrenginius arba agregatus išjungti variklį ir kardaninę pavarą. Visus gedimus geriausiai šalinti tam skirtose remonto dirbtuvėse.

Grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo darbai. Juos reikia organizuoti ir prižiūrėti ypač atidžiai – beveik kiekvienais metais atliekant minėtus darbus įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe.

Atsargiai – jaunas darbuotojas. Nepatyrusiems darbuotojams neretai pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie yra nemokyti arba darbai nenumatyti darbo sutartyje, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus. Tuo požiūriu jauni žmonės, moksleiviai, dirbantys pas ūkininkus sezoninius darbus, yra labai pažeidžiami. Dėl patirties, įgūdžių, instruktavimo bei mokymo stokos juos sužaloja veikiantys įrengimai, jie nuskęsta grūdų aruoduose ir pan. Daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe patiria darbuotojai, dirbantys pirmuosius metus, taigi, juos instruktuoti ir prižiūrėti reikia itin atsakingai,

Neblaivumas darbe. Tikimybė, kad įvyks nelaimė darbe padidėja keliolika kartų, jei darbuotojas yra neblaivus. Buvo metų, kai net pusė iš žemės ūkyje patyrusiųjų mirtinas traumas buvo neblaivūs. Įmonių, padalinių vadovai privalo neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo. Prevenciškai veiksminga dirbančiuosius, ypač vairuojančius transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, tikrinti dėl apsvaigimo.

Išsamiau apie nelaimingus atsitikimus darbe žemės ūkyje, jų priežastis – VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje Nelaimingi atsitikimai. Savo žinias, kaip saugiai atlikti žemės ūkio darbus, naudoti techniką galima pagilinti apsilankius rubrikoje Metodinės rekomendacijos. VDI primena, kad įmonė, ūkis taip pat turi galimybę pasikviesti konsultacijai VDI inspektorių – tam tereikia kreiptis į VDI teritorinį skyrių.

 

VDI inf.