EESRK remia Komisijos pastangas sumažinti 16,3 proc. vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą Europos Sąjungoje, taip pat siūlo imtis tolesnių veiksmų, ypač daug dėmesio skiriant kovai su ilgalaikiais socialiniais ir kultūriniais stereotipais, kurie daro įtaką moterims renkantis išsilavinimą ir karjeros galimybes.

Savo nuomonėje dėl Komisijos veiksmų plano, skirto kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, EESRK taip pat pabrėžė darbo užmokesčio skaidrumo ir darbo užmokesčio audito įmonėse svarbą. Jis taip pat paragino Komisiją skubiai pradėti rinkti individualizuotus duomenis, kad būtų galima parengti tikslesnę statistinę informaciją apie moterų skurdą, kurį dažnai būna sunku pastebėti dėl to, kad duomenys renkami pagal namų ūkius, o ne individualiai.

Tikslesni duomenys apie darbo užmokestį padėtų rengti kolektyvines derybas turint daugiau informacijos, o tai yra nepaprastai svarbu.

„Socialiniams partneriams šiuo klausimu tenka lemiamas vaidmuo, nes skaičiai rodo, kad 1 proc. daugiau socialinių dialogų darbo užmokesčio skirtumą sumažina 0,16 proc.“, – sakė pranešėja Anne Demelenne.

Nuomonės bendrapranešėjė Vladimira Drbalová pasakė, kad didesnės pažangos būtų galima pasiekti, jei moterys labiau rinktųsi sektorius, kuriuose darbo vietos yra geriau apmokamos, pavyzdžiui, mokslą, IRT, transportą ar statybas.

EESRK taip pat pabrėžė, kad svarbų vaidmenį turi atlikti ir valstybės narės, nes jos turėtų suteikti daugiau vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros galimybių, tokiu būdu užtikrindamos geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Jeigu iki 2019 m. pabaigos Komisijos pastangos neduos rezultatų, EESRK neatmeta galimybės Komisijos prašyti siūlyti labiau įpareigojančių priemonių, kurios gali apimti ir sankcijas.

 

EESRK inf.