Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė dalyvauja kelias dienas truksiančiame Europos maisto pramonės ir giminingų šakų (EFFAT) vykdomojo komiteto posėdyje. Posėdžio metu svarstoma maisto, gėrimų, tabako, žemės ūkio ir kitų sektorių darbuotojų padėtis ir galimi pasikeitimai. Analizuojamas darbas tarptautinio kapitalo įmonėse, Europos darbo tarybų veikla, ES teisės ir kiti klausimai. Taip pat, posėdžio metu bus ruošiamasi 2019 m. lapkričio mėnenį vyksiančiam EFFAT kongresui, tariamasi dėl 20020-2024 m. veiklos programos, bendradarbiavimo su kitomis Europos profsąjungų konfederacijomis. 
 
EFFAT yra Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija, atstovaujanti 120 nacionalinių profesinių sąjungų 35 Europos šalyse ir ginanti bei atstovaujanti daugiau nei 22 milijonų darbuotojų interesus Europos institucijose, Europos darbdavių asociacijose ir tarptautinėse kompanijose. EFFAT yra ETUC narė ir IUF Europos regioninė organizacija.