Nauji skaičiai, kuriuos apskaičiavo Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), rodo, kad per pastaruosius 16 metų Europos Sąjungoje (ES) darbo užmokestis didėtų keturis kartus, jei visiškai atspindėtų darbo našumą. Standartinė ekonominė teorija rodo, kad darbo užmokesčio augimas turėtų paskatinti produktyvumą. Tačiau Europoje produktyvumas gerokai lenkia darbo užmokestį.

Nuo 2000 m. iki 2016 m. produktyvumas išaugo tris kartus daugiau nei darbo užmokestis Vokietijoje ir Kroatijoje, o du kartus daugiau nei darbo užmokestis Lenkijoje ir Belgijoje.

Austrijoje produktyvumas padidėjo 65% daugiau nei darbo užmokestis, 60% Ispanijoje, 30% – Nyderlanduose.

Per pastaruosius 16 metų Vengrijoje, Rumunijoje, Portugalijoje ir Graikijoje realus darbo užmokestis sumažėjo, nors produktyvumas padidėjo.

„Darbo užmokesčio didėjimas jau seniai gerokai atsilieka. Deja, bet dirbantys žmonės negauna teisingos tos vertės, kurią sukuria jų darbas, dalies.”, – teigia Esther Lynch, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) sekretorė. „Didžiulis atotrūkis tarp produktyvumo didėjimo ir darbo užmokesčio augimo tik įrodo, kad darbuotojams visoje ES reikia didinti darbo užmokestį.“

„Kolektyvinės derybos tarp profesinių sąjungų ir darbdavių visoje Europoje yra nepaprastai svarbios, tam, kad būtų pasiektas sąžiningas ir teisingas atlyginimo augimas. Todėl Vyriausybės ir ES institucijų vaidmuo čia taip pat labai svarbus, kadangi būtent jos turi sudaryti viskas sąlygas ir skatinti kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio.”- priduria Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė Esther Lynch. 

Plačiau skaityti apie tai (anglų kalba) galite ČIA.

Parengta remiantis etuc.org inf.