Calsberg bendrovė pardavė vieną didžiausių Europoje ir pramonės aikštėje, Altonoje gyvuojančią jau nuo 1987 metų, alaus daryklą „Golsten Brewery“  ir įsigijo naują vietą Hamburge, kur ir ketina perkelti gamybą jau šiais metais.  Viskas būtų kaip ir gerai, tačiau ne visiems alaus daryklos darbuotojams bus ir vėl pasiūlytos darbo vietos. Calsberg planuoja sukurti 74 darbo vietas gamyboje ir logistikoje, o tai reiškia tik 1/3 dabartinės darbo jėgos, todėl likusieji darbuotojai tiesiog neteks darbo.

IUF priklausanti ir Holsten Hamburg darbuotojus atstovaujanti NGG bando intensyviai derėtis su įmonės vadovybe, siekiant kaip galima daugiau sušvelninti naujojo Calsberg plano poveikį darbuotojams. NGG ir jos nariai kritikavo Calsberg reikalavimus susitarimui su gamyklos Darbo taryba, juolab, kad  Taryba neturi teisinių įgaliojimų pasirašyti susitarimus, apimančius socialinį planą, susijusį su bet kokiais darbuotojų atleidimais iš darbo.

Calsberg pasiūlymas Darbo tarybai taip pat gerokai žemesnio lygio nei ankstesni socialiniai planai. NGG nuogąstauja, kad daugybė darbo vietų prarandama ir persikeliama į naują vietą todėl, kad bendrovė neįvykdė savo įsipareigojimų aiškiai ir laiku pateikti informaciją apie planuojamus pasikeitimus.

Carlsberg  jau pareiškė, kad naujoji gamykla sumažins pajėgumus, sutrumpins pristatymo maršrutus ir įdiegs naujas technologijas.

Po nesėkmingų derybų ir mažo pasitikėjimo valdybos planais, NGG pirmąjį streiką surengė 2017 m. gruodžio mėnesį, o antrąjį, trukusį 24 val. – 2018 m. sausio 31 d.

IUF ragina vadovybę Carlsberg Vokietija ir korporacinę valdybą Kopenhagoje teikti reikiamą informaciją apie bet kokius naujos gamyklos planus ir sąžiningai derėtis su NGG visais klausimais, susijusiais su „pasikesinimais“ į darbuotojų užimtumą.

IUF inf.