Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, savo 2017 m. Pranešime apie Europos Sąjungos padėtį, perskaitytame Europos Parlamente rugsėjo mėn. 13 d., pristatė ateinančių metų prioritetus bei Europos Komisijos priimtas konkrečias iniciatyvas (prekybos, investicijų, kibernetinio saugumo, pramonės, duomenų srities ir demokratijos) srityse bei paskelbė planus įsteigti Europos darbo instituciją, kuri užtikrintų, kad ES darbo jėgos judumo taisyklės būtų vykdomos sąžiningai, paprastai ir efektyviai.

Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšės darbo jėgos. Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat. Todėl Komisija pasiūlė naujas ES darbuotojų komandiravimo taisykles. Turėtume siekti, kad visų ES darbo jėgos judumo taisyklių vykdymą sąžiningai, paprastai ir efektyviai užtikrintų nauja Europos kontrolės ir vykdymo užtikrinimo įstaiga. Absurdiška, kad bendrojoje rinkoje turime bankininkystės instituciją kontroliuoti, kad būtų laikomasi bankininkystės standartų, bet neturime bendros darbo institucijos teisingumui užtikrinti. Mes tą instituciją įsteigsime“ (visas pranešimo tekstas lietuvių kalba http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lt.htm ).

Kodėl mums reikia Europos darbo institucijos?

 • 16 mln. europiečių dabar gyvena ir dirba ne savo pilietybės valstybėje narėje. Tai du kartus daugiau nei prieš 10 metų.
 • Kiekvieną dieną 1,7 mln. europiečių važinėja į darbą kitoje valstybėje narėje.
 • Kasmet šimtai milijonų žmonių keliauja po visą Europą šeimos, turizmo ir verslo reikalais. 
 • Piliečiai ir įmonės turi turėti galimybę nesudėtingai susipažinti su informacija ir būti tikri dėl galimybių ir teisių tiek savo, tiek kitoje šalyje. Nacionalinės valdžios institucijos turi sklandžiai bendradarbiauti.

Tolesni veiksmai

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris ketinimų protokolu Europos Parlamentui ir Tarybai pranešė, kad iki 2018 m. pabaigos bus pateiktas pasiūlymas įsteigti Europos darbo instituciją, siekiant stiprinti visų lygmenų darbo rinkos institucijų bendradarbiavimą ir geriau valdyti tarpvalstybines situacijas, taip pat imtis tolesnių iniciatyvų sąžiningam judumui remti, pavyzdžiui, priimti Europos socialinio draudimo numerį.  

Kokią veiklą vykdys institucija?

 • Stiprins administracinį bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą, siekiant sąžiningo judumo bendrojoje rinkoje, taip pat spręsdama galimus nacionalinių institucijų ginčus;
 • Sutelks esamas tarpvalstybinio judumo priemones, kad galėtų taikyti vieno langelio principą piliečiams, įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms (Europos darbo mobilumo portalą EURES, ES socialinės apsaugos koordinavimą, Europos sveikatos draudimo kortelę, ES mėlynąją kortelę ir kt.);
 • Kovos su piktnaudžiavimu darbo ir socialinės teisės aktais ir organizuos bendrą tarpvalstybinės kontrolės veiklą;
 • Remsis esamomis agentūromis ir struktūromis, siekdama geriau valdyti tarpvalstybinę ir bendrą veiklą, pavyzdžiui, įgūdžių poreikių prognozavimo, sveikatos ir saugos darbe, restruktūrizacijos valdymo ir kovos su nedeklaruojamu darbu srityse.

Šioje srityje veikia šios agentūros ir struktūros:

 • Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
 • Europos profesinio mokymo plėtros centras
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
 • Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas
 • Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platforma
 • Europos mokymo fondas
 • Europos darbo mobilumo portalas.

Kitos naujausios Europos Komisijos iniciatyvos, kuriomis užtikrinamas sąžiningas judumas:

 • Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo reforma
 • ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių modernizavimas
 • Elektroninės socialinės apsaugos informacijos sistemos įdiegimas.

 

Šaltinis: vdi.lt