Gruodžio 4 d. vyko susitikimas su Baltic organizing academy (BOA) projekto Lietuvoje dalyviais dėl tolesnio projekto vystymo strategijos.

Projekte dalyvauja Lietuvos maistininkų, miškininkų, ryšių pramonės darbuotojų, metalistų profesinės sąjungos bei Estijos ir Latvijos sektorinės profesinės sąjungos. Numatoma vienoje iš šalių įsteigti BOA sekretoriatą, finansiškai prisidėti prie projekto veiklos, nes naujų narių organizavimas į profesines sąjungas turi tapti veiklos prioritetu.

Radus sutarimą tarp Baltijos šalių profsąjungų, projektą remtų ir giminingos Šiaurės šalys.