Metiniame pagrindinių teisių kolokviume „Moterų teisės neramiais laikais“ Briuselyje politikai, akademinio pasaulio lyderiai, pilietinės visuomenės, tarptautinių, verslo organizacijų, žiniasklaidos atstovai kvietė dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintos pagrindinės moterų ir mergaičių teisės.

„Paradoksalu, bet 44 proc. europiečių vis dar pasisako, kad pagrindinis moters vaidmuo yra rūpintis šeima. Būtina sudaryti vienodas sąlygas moterims ir vyrams konkuruoti ir vienodai uždirbti. Vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą yra vienas pamatinių Europos Sąjungos principų, įtvirtintas dar 1957 m. Romos sutartyje, todėl tiesiog privalome jį įgyvendinti“, – renginio dalyvius ragino socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Naujasis Lietuvos Darbo kodeksas nustato pareigą teikti informaciją darbuotojų atstovams apie darbo užmokestį pagal lytis, o įmonėms, kuriose dirba per 50 darbuotojų, privalu turėti lyčių lygybės planus. „Šiuo metu rengiamas 2018–2021 metų veiksmų planas, kuris koncentruotas į priemones, kurios skatintų darbo užmokesčio skirtumų mažėjimą, vienodą darbo užmokestį už lygiavertį darbą, moterų lyderystę“, – sakė E. Radišauskienė.

Europos Komisijos organizuojamo renginio plenarinėje sesijoje „Vienodas atstovavimas darbe ir politikoje: pagrindinių teisių būtina sąlyga?“ buvo diskutuojama apie tai, kaip politinis bei socialinis įsitraukimas galėtų pagerinti moterų ekonominę nepriklausomybę ir lyderystę, dalyvavimą politikoje bei darbo rinkoje. Apvalaus stalo interaktyvios diskusijos metu buvo tariamasi, kaip Europos institucijos, Europos Sąjungos šalys narės, tarptautinės, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, darbdaviai, akademinė bendruomenė ir žiniasklaida bendradarbiaudami galėtų paremti pagrindines moterų ir mergaičių teises, reflektuojant, kaip tai siejasi su solidarumu, tolerancija, teisingumu ir lygybe.

Tarptautiniai ekspertai pabrėžia, kad moterų ir mergaičių teisių užtikrinimas bei apsauga yra labai svarbūs norint pasiekti teisingumą, ugdyti demokratinę visuomenę ir užtikrinti tvarų vystymąsi, ko siekia Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 2030 metų darbotvarkė.

Socmin.lt inf.