IUF ir jai priklausančios profesinės sąjungos, atstovaujančios Mondelez darbuotojus (tarp šių profesinių sąjungų ir Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga) parengė atvirą laišką „Mondelez International“ vadovams ir išvardino keletą svarbių punktų, kurie turėtų būti užtikrinti Mondelez įmonėje ir jai priklausančiose grandyse.

IUF ir jos narės – profesinės sąjungos, atstovaujančios Mondelez darbuotojus, nuolatos kovoja už darbą ir darbuotojų teises vardan tvarios įmonės ateities. Darbuotojų atstovai reikalauja daugiau investicijų į kompanijos ateitį, į jos filialus, darbuotojus. Turi būti atsisakyta finansinio trumparegiškumo, kuris daro nepataisomą žalą darbo kokybei Mondelez įmonėje.

Mondelez turi vertinti ir gerbti savo darbuotojus ir jų atstovus, bei įgauti stirpios ir augančios Maisto pramones įmonės statusą.

Pasak laiško, kad to pasiektų, pirmiausia Mondelez turėtų užtikrinti žemiau IUF pateiktus punktus:

  • Darbo apsauga.
  • Tiesioginis/pastovus darbas, t.y darbas ne per angentūras ar sudarant trumpalaikes sutartis.
  • Teisė į saugias ir sveikas darbo vietas.
  • Derybos su darbuotojų atstovais dėl įvairių restruktūrizavimo klausimų.
  • Teisė jungtis ir kurti nepriklausomas profesines sąjungas savo noru.
  • Teisė į kolektyvines sutartis.
  • Teisė į apsaugą nuo įvairių formų diskriminacijos.
  • Teisė į vienodą darbo užmokestį už vienodos vertės darbą.
  • Teisė į darbo vietą, kurioje nėra seksualinio išnaudojimo.
  • Įsipareigojimas nenaudoti vaikų ir priverstinio darbo formų.

Įsipareigojimas užtikrinti šiuos punktus, būtų geriausiai atspindėtas pripažįstant IUF, kaip kolektyvinį savo narių, atstovaujančių Mondelez darbuotojus, atstovą. Mondelez turėtų reguliariai drauge su IUF ir jai priklausančiomis profesinėmis sąjungomis aptarti žmogaus ir ypatingai darbo teisių klausimus.

Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga jau pasirašė po šio laiško turiniu, ir tikisi, kad laiškas ne tik pasieks „Mondelez International“  vadovybę formaliai, bet ir paskatins įmonės vadovus rimtai atsižvelgti į turinį ir laikytis nurodytų punktų.

Laišką rasti galite ČIA.

IUF inf.