Lapkričio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 130,4 tūkst. bedarbių, tai yra 7,4 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedirbančio 16 – 29 metų amžiaus jaunimo buvo registruota 21,4 tūkst. arba 4,3 proc. šios amžiaus grupės šalies gyventojų.

Spalio mėnesį į teritorines darbo biržas kreipėsi 23,0 tūkst. bedarbių, palyginti su rugsėju, bedarbių skaičius augo 4,0 proc. Per aktyvios darbo rinkos politikos priemones užimtumas suteiktas 3,9 tūkst. asmenų. Daugiausiai pradėjo mokytis pagal profesinio mokymo programas.   

Išsami situacijos apžvalga >

 

LDB inf.