Penktadienį t.y. lapkričio 03 d. susirinkusi Lietuvos medikų iniciatyvinė grupė po diskusijų ir atviro pokalbio išdėstė savo poziciją dėl sveikatos sistemos problemų.  Sveikatos priežiūros sistema nebeturi pakankamai pagrindinio ištekliaus – dirbančių žmonių (gydytojų, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų) – todėl daugelį jau kankina emocinis išsekimas, darbo krūvių neapibrėžtumas.

Jaučiant didelę atsakomybę prieš pacientus buvo imtasi iniciatyvos  teikti valstybės valdymo institucijoms  šiuos reikalavimus:

1. Nedelsiant padidinti visų sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų, įskaitant ir gydytojus rezidentus, atlyginimus 30 procentų; per artimiausius metus 50 procentų, o iki 2020 metų iki vidutinio Europos Sąjungos šalių atlyginimo, iš esmės reformuojant Privalomojo Sveikatos Draudimo Fondo formavimo principus ir atitinkamai didinant visų sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.
2. Nedelsiant priimti ir viešai paskelbti valstybinio lygio normatyvinius dokumentus, ribojančius maksimalų darbo krūvį sveikatos priežiūros įstaigose, bei nustatyti minimalią pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir gydytojų specialistų konsultacijos trukmę taip įteisinant ir užtikrinant minimalų gydytojo ir slaugos personalo skiriamą laiką pacientui.
3. Nedelsiant sustabdyti reguliariai vykdomą SODROS ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM padalinių t.y. Teritorinių ligonių kasų bet kokių finansinių sankcijų ar išieškojimų taikymą visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ar jų darbuotojams už netyčines administracines sveikatos paslaugų teikimo klaidas, jeigu teikiant šias paslaugas pacientams nebuvo padaryta žala jų sveikatai ar gyvybei. 
4. Visi su sveikatos priežiūra susiję įstatymų, įsakymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektai turi būti rengiami su medicinos darbuotojų profesinėmis sąjungomis, organizacijomis ir skelbiami viešai.
5. Reikalaujame visiems slaugytojoms ir gydytojams sudaryti sąlygas kelti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojų peticija patvirtinta ir ją galima pasirašyti čia: http://peticijos.lt/visos/74520

TAI GALI PADARYTI KIEKVIENAS

P.S.  Būtinai ten nurodykite pilną vardą ir pavardę, teisingą telefono nr. ir galiojantį el.pašto adresą.

 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos inf.