Orus darbas – ne prabanga, o būtinybė, į kurią kiekvienas žmogus turi teisę

Kiekvienais metais, spalio 7 d. viso pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini Dieną už orų darbą. Orus darbas yra pats svarbiausias tinkamo gyvenimo ir reikšmingo indėlio į visuomenę pagrindas. Vienydamosis profesinės sąjungos, siekia atkreipti valdžios, darbdavių ir visuomenės dėmesį į mažiausias pajamas gaunančius darbuotojus, taip pat  į socialinio dialogo svarbą, siekiant užtikrinti žmogaus teises į saugų, gerai apmokamą darbą ir orią senatvę.

Oraus darbo klausimas turėtų būti vienas svarbiausių bet kurios valstybės tikslų siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir sukurti tokią socialinę aplinką, kurioje orus žmonių pragyvenimas yra pirmoje vietoje. Ir nors kai kuriose šalyse dirbantieji tokiomis sąlygomis iš dalies gali pasidžiaugti, deja, bet vis dar didžioji dalis, daugiausia Europos mastu, to pasiekti toli gražu negali. Ryškiausia problema – daugelio įmonių godumas.

Įmonių godumas skiriasi nuo nesaugaus darbo, išnaudojimo, darbuotojų socialinės apsaugos nebuvimo, visų pirma, dėl mažo darbo užmokesčio. Šios tendencijos pagrindas yra per dažnas atsisakymas pripažinti savo klaidas, derėtis su profesinėmis sąjungomis,  kartais net bandymas trukdyti narystei profesinėse sąjungose. Natūralu, juk nesiburdami ir nesivienydami, darbuotojai patys vieni bejėgiai  užsitikrinti padorų darbo užmokestį ir geras darbo sąlygas.

Būtent dėl visų šių priežasčių, šiais metais WDDW (World Day for Decent Work) pagrindinį dėmesį skiria įmonių godumo mažinimui ir reikalauja pasaulinio atlyginimų didėjimo. Norint tai pasiekti, reikia stiprių profesinių sąjungų, kurios sėstų kartu su darbdaviais prie derybų stalo ir siektų kolektyvinių susitarimų dėl darbo užmokesčio ir kitų sąlygų.

Prisidedame prie visų profesinių sąjungų, kurios streikuoja prieš Europos ir pasaulio „įstatymų pažeidėjus” ir reikalaujame atlyginimų augimo, saugių ir sveikų darbo sąlygų, realaus socialinio dialogo su darbuotojų atstovais, mokymosi prieinamumo visoms amžiaus grupėms ir orių pensijų visą gyvenimą dirbusiems mūsų piliečiams! 

Akimirkas iš Lietuvos profesinės sąjungos spalio 7 d. akcijos rasite ČIA.

#WDDW #end #corporate #greed #theworldneedsapayrise